Suoraan sisältöön

Energiaselvitys- ja todistus

På svenska

Energiaselvitys

Uudisrakennukselle laaditaan suunnittelu- ja lupavaiheessa rakentamismääräysten mukainen energiaselvitys. Talon energiatehokkuutta arvioidaan laskennallisen E-luvun avulla, jonka suuruuteen vaikuttaa energiankulutuksen lisäksi myös energialähteen laatu. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. E-luvun laskennassa omassa rakennuksessa tai sen lähiympäristössä tuotettu omavaraisenergia pienentää ostoenergian tarvetta.
 

Uudisrakennuksen E-lukua parantavat esimerkiksi:

   • uusiutuvaa energiaa tai kaukolämpöä hyödyntävä vesikiertoinen      lämmitys,
   • talon ulkovaipan hyvä lämmöneristävyys ja ilmatiiviys,
   • lämmintä käyttövettä säästävät ratkaisut ja
   • vähän sähköä kuluttava, tehokas ilmanvaihtojärjestelmä.

 

Vuonna 2018 voimaan tulleiden rakentamismääräysten mukaan esimerkiksi uuden asuinrakennuksen E-luku ei saa ylittää seuraavia arvoja (kWhE/netto-m²/a):

      • asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään kolmessa kerroksessa 90,

      • rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerroksessa 105 sekä

      • erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus 92–200 (riippuu mm. talon koosta).

 

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla rakennusten energiatehokkuutta voidaan verrata toisiinsa. Todistus tarvitaan sekä uutta rakennettaessa että vanhaa kiinteistöä myytäessä tai vuokrattaessa.


Energiatodistuksen laatii siihen erikseen pätevöitynyt rakennusalan asiantuntija, joka kokoaa todistukseen myös ehdotuksia talon energiatehokkuuden parantamiseksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA valvoo lain toteutumista ja ylläpitää valtakunnallista rekisteriä pätevöityneistä energiatodistuksen laatijoista. Henkilöpätevyyksiä toteavat sekä rakennus- ja kiinteistöalan pätevyysrekistereitä ylläpitävä Fise Oy että Kiinteistöalan Koulutussäätiö ja -keskus Kiinko.


Energiatodistuslain mukaisesti laskelmissa otetaan huomion energiankulutuksen lisäksi myös energialähteiden laatu. Tavoitteena on säästää energiaa, joten rakennuksen E-lukua laskettaessa pienin ja paras kerroin on rakennuksessa käytettävillä uusiutuvilla energialähteillä sekä kaukolämmöllä (0,5) ja suurin sähköllä (1,2). Laskennallinen E-luku määrittää rakennuksen energiatehokkuusluokan välille A–G.


Uudisrakennusten on määräysten mukaisesti oltava vähintään C-luokkaa saadakseen rakennusluvan, mutta olemassa olevat rakennukset asettuvat usein välille D–G. Ennen rakennuksen käyttöönottoa lupavaiheen energiaselvitys päivitetään vastaamaan toteutuneita ratkaisuja.


Helsingin rakennusvalvonta on kannustanut energiatehokkaaseen rakentamiseen myös antamalla alennusta matalaenergiarakennusten lupamaksuista.06.12.2019 04:56