Suoraan sisältöön

Rakennusten energiamääräykset

På svenska

Rakennusten energiatehokkuutta koskevat lait ja määräykset

Ympäristöministeriö vastaa rakentamisen valtakunnallisesta ohjauksesta. Rakentamisen ohjauksella halutaan varmistaa että rakennus on turvallinen ja terveellinen, soveltuu ympäristöönsä ja edistää kestävää kehitystä. 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) on määritelty rakentamisen edellytykset, tekniset vaatimukset ja rakentamisen lupamenettely. Lakiin tuli vuoden 2013 alusta muutoksia, jotka koskevat myös rakennuksen energiatehokkuuden hallintaa.

Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät energiatehokkuutta koskevat asetukset on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan..


Korjausrakentamisen energiamääräykset

Energiatehokkuus tulee ottaa huomioon myös luvanvaraisissa korjaushankkeissa, käyttötarkoituksen muutoksissa ja teknisten järjestelmien korjaamisessa (ympäristöministeriön asetus 4/13 ja maankäyttö- ja rakennuslain muutos 958/2012).

Rakennusten energiakorjausten tulee olla taloudellisesti, toiminnallisesti ja teknisesti järkeviä. Asuinrakennuksissa taloudellisuuden tarkastelussa käytetään yleensä 30 vuoden takaisinmaksuaikaa. Kannattavuus paranee huomattavasti, kun energiaparannukset tehdään muun korjauksen yhteydessä. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaan kannattaa sisällyttää suunniteltujen lisäksi myös kaikki jo tehdyt energiatehokkuustoimet, sillä niitä voidaan hyödyntää lupavaiheessa tarvittavan energiaselvityksen laatimisessa.

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan vertailla energiatodistuksen avulla.


Rakennusjärjestyksessä lupahelpotus ilmalämpöpumppujen ja aurinkokeräinten asentamiseen

Helsingin kaupunki kannustaa uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Kaupungin rakennusjärjestyksessä (2010) ilmalämpöpumppujen ja aurinkokeräinten asentaminen on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta (21§). Laitteiden sijoittelussa on kuitenkin otettava huomioon mm. kaupunkikuva ja turvallisuus.

Helsingin kaupunki on kannustanut energiatehokkaaseen rakentamiseen myös antamalla alennusta matalaenergiarakennusten lupamaksuista.

 

Katso video: Rakentamisen energiamääräykset ja neuvonta
Heidi Tulonen, Helsingin rakennusvalvonta

 

 25.02.2021 16:15