Suoraan sisältöön

Uusiutuvan energiankäytön luvanvaraisuus

På svenska

Helsingissä aurinkokeräimen tai ilmalämpöpumpun asentamiseen ei aina tarvita toimenpidelupaa, mutta asennus on kuitenkin tehtävä huolella ja kaupunkikuvaan sopivalla tavalla.

Maalämmön hyödyntämiseen tehtävä porakaivo edellyttää Suomessa aina toimenpideluvan. Tällöin tarkistetaan, ettei poraaminen heikennä naapurin lämpökaivon tehoa, vahingoita maanalaisia rakenteita tai pohjavesivarantoja.

Tuulivoimalan pystyttäminen edellyttää yleensä joko rakennus- tai toimenpidelupaa. Luvat haetaan Helsingin rakennusvalvonnasta. Pientuulivoimalat soveltuvat erityisen hyvin rannikolle ja saaristoon, mutta myös sisämaassa on paikkoja, joissa tuulee riittävästi.06.12.2019 04:57