Suoraan sisältöön

Helsingin värikaava

På svenska

Julkisivuvärien hakupalvelu 

Joidenkin talojen ja alueiden julkisivuvärityksien suunnitelmia saa Helsingin rakennusvalvonnan tuottamasta Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelusta. Siihen on koottu rakennuskonservaattori Thorvald Lindquistin Helsinkiin laatimia alueellisia ja aikakausittain jaoteltuja värityssuunnitelmia vuosilta 1800–1960. 

Hakupalvelu auttaa vanhojen, ennen vuotta 1960 rakennettujen rakennusten alkuperäisen tai aikakauteen kuuluvan värityksen selvittämisessä. Helsingin värikaavan aineistosta löytyy moneen helsinkiläiseen rakennukseen liittyvää tietoa, jota voi hyödyntää värisuunnitelmien laatimisessa.

Tikkurila on laatinut Helsinki-väreille nyt myös uudet värimallit. Kaupunkiympäristön toimialan Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelu lainaa uusia värimalleja taloyhtiöille ja suunnittelijoille.

Helsingin värikaava06.12.2019 04:55