Suoraan sisältöön

Rakennutan pientalon

På svenska

Kartoita perheenne asumisen tarpeet ja resurssit

Pientalolle asetettavat tarpeet ja toiveet on tärkeää kartoittaa ennen varsinaista suunnittelua ja tontin hankintaa. Kannattaa ennakoida myös tulevien vuosikymmenien muuttuvia asumistarpeita.

Arvioi

  • perheenne tilantarvetta
  • uuden kodin mieluista sijaintia
  • rakentamisen ajankohtaa
  • toteutustapaa
  • rakennushankkeen alustavaa kustannusarviota
  • rahoitusta.

Kannattaa myös puntaroida, millaisen ja minkä tyylisen kodin haluaisitte rakentaa: modernin puutalon, perinteisen kivitalon vai oman version menneiden aikojen unelmakodista? Unelmillanne on merkitystä, kun valitsette tonttia.

Käytettävissä olevia ammattilaisia pitää kartoittaa myös hyvissä ajoin ennakkoon. Käytä heidän asiantuntemustaan jo, kun kartoitat tarpeita ja hankit tonttia.

Lisää aiheesta:

Mistä löydän suunnittelijan?
Ammattilaiset avuksi – suunnittelijan aluetuntemus tärkeää 


Tule heti tontin hankkimisen jälkeen rakennusvalvontaan

Maankäytön ja rakentamisen asiakaspalvelu antaa alustavaa tietoa lupaprosessista. 

Tule tapaamaan alueesi lupakäsittelijää, kun olet hankkinut tontin ja tutustunut asemakaavaan. Voit varata tapaamisajan alueesi lupasihteeriltä. Myöhemmin pidettävissä tapaamisissa suunnittelijat neuvottelevat rakennusvalvonnan kanssa.

Lupasihteerien yhteystiedot


Varaa vuosi suunnitteluun ja lupavaiheeseen

Varaa rakentamisvaihetta edeltävälle suunnittelulle, luvan hakemiselle ja muille järjestelyille noin vuosi aikaa. Varaa sama aika myös, vaikka valitsisit valmistalon. 

Jos haluat aloittaa rakentamisen keväällä, lupa kannattaa hakea jo edellisenä syksynä. Kevät on hakemusten ruuhka-aikaa.

Kokonaisaikataulu kannattaa laatia yhdessä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Aikataulussa huomioidaan mm. tontinmuodostukseen, asiakirjojen hankintaan, suunnitteluun, kilpailutuksiin,  rakennuslupakäsittelyyn ja rakentamiseen kuluva aika.

Hankkeen vaiheet:  

Lupaprosessi pähkinänkuoressa
 

Rakennuttajana vastaat suunnittelun ja rakentamisen laadusta

Rakennuttajana vastaat siitä, että rakentaminen noudattaa säädöksiä ja myönnettyä lupaa sekä siitä, että rakennus suunnitellaan terveelliseksi ja turvalliseksi. Sinulla tuleekin olla käytössäsi pätevää henkilöstöä.

Pientalohankkeen rakennuttajan eli hankkeeseen ryhtyvän vastuut määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Lisää aiheesta:

Maankäyttö- ja rakennuslaki
 

Rakennusvalvonnan rooli perustuu lakiin

Rakennusvalvonnan pitää edistää hyvää rakentamistapaa ja varmistaa asemakaavan tavoitteiden toteutumista sekä vaalia hyvää kaupunkikuvaa. Lain mukaan rakennuksen tulee mm. soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.


Tutustu ensin ohjeisiin ja asemakaavaan

Kaupungin verkkosivut, rakennusvalvonnan ohjeet ja usein kysytyt kysymykset -sivut auttavat useissa pulmissa. Alueelle on voitu laatia myös erillinen rakentamistapaohje.

Tutustu asemaakaavaan ja kaupungin rakennusjärjestykseen jo silloin, kun olet hankkimassa tonttia. 

Lisää aiheesta:

Rakennusvalvonnan ohjeet pientalon rakentajalle

Rakentamistapaohjeet
Usein kysyttyä
Asemakaavat karttapalvelussa

 

Maksualennuksia

Rakennusvalvonta voi antaa pientalon lupamaksuista alennusta, Alennuksen ajankohta ja suuruus määrätään erikseen erillisellä päätöksellä tai taksassa.  Vuoden 2020 taksan perusteella alennusta annetaan, jos lupahakemus pannaan vireille 1. lokakuuta ja 31. tammikuuta välisenä aikana.

Matalaenergiatalona toteutettavan pientalon lupamaksua alennetaan 20–30 prosenttia, jos talon lämpöhäviötä estetään tehokkaasti. Alennus myönnetään suunnitelmien perusteella. 

Myös valmiin Helsinki-pientalomalliston käyttö oikeuttaa 25 prosentin taksa-alennukseen. Alennukset annetaan rakennuksen perusmaksusta sekä sen koon mukaan määräytyvästä maksusta. 

Energiatehokkaan omakotitalon rakentamiseen voi hakea myös sosiaalisen tarveharkinnan perusteella myönnettävää korkotukilainaa. 

Lisää aiheesta:

Helsinki-pientalomallisto

Rakennusvalvonnan taksa

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/rakennutanpientalon.
   11.08.2021 15:09