Suoraan sisältöön

Ravintolat ja terassit

På svenska

Selvitä lupa-asiat jo ennen ravintolan liiketilan hankkimista

Ravintolan tai kahvilan voi perustaa vain tähän tarkoitukseen hyväksyttyyn huoneistoon. Rakennuslupa tarvitaan aina, jos huoneiston käyttötarkoitusta muutetaan, tilaa laajennetaan tai rakennetaan uusi ravitsemusliike. Myös paikalla pysytettävän ravintola/terassilaivan perustajan kannattaa aina selvittää luvan tarve. Lupa-asiat kannattaa aina selvittää jo ennen liiketilan hankkimista.

Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi silloin, kun myymälähuoneisto tai kahvila halutaan muuttaa ravintolaksi. Huoneiston käyttötarkoitusta ei aina voi muuttaa elintarvikehuoneistoksi. Tällainen tilanne on usein esimerkiksi silloin, kun tila on aiemmin toiminut toimistona, varastona tai asuntona. Etenkin vanhoissa rakennuksissa muutostarpeet voivat olla suuria. 

Varmista siis ennakkoon, että käyttötarkoituksen muutoskohteessa tarvittavat muutostyöt ovat mahdollisia ja että ne mahtuvat budjettiisi ja aikatauluusi. Tähän tarvitset rakennussuunnittelijan ja useimmiten myös LVI-suunnittelijan ja rakennesuunnittelijan.

Hakijana toimii yleensä taloyhtiö tai rakennuksen omistaja.


Tule rakennusvalvontaan ennakkoneuvotteluun

Kun hankkeen perusasiat on selvitetty, tule rakennusvalvontaan ennakkoneuvotteluun. Siellä käydään läpi tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat. 

Huomaathan varata aikaa suunnittelulle ja rakennustöille. Pääsuunnittelijasi laatii tarvittavat piirustukset ja avustaa rakennusluvan hakemisessa. 

Lupavaiheessa tarkastetaan tiloista mm. poistumisteiden ja ilmanvaihdon mitoitus, naapureita vasten olevien rakenteiden ääneneristävyys, wc-tilojen mitoitus sekä tilan esteettömyys. 

Kuvan tarkistuslista kertoo, mihin pitää kiinnittää huomiota.

kuva: terassin suunnittelu

Käyttötarkoituksen muutoksessa ravintolatilaksi tarvitaan usein vähintään seuraavat suunnitelmat ja asiakirjat: 

  • sähköinen hakemus osoitteessa http:/www.lupapiste.fi kiinteistön haltijan (taloyhtiö) valtuuttamana.
  • hallintaoikeusselvitys ja hallituksen kokouspöytäkirja
  • pääpiirustukset: asemapiirros asemakaavamerkinnöin, pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset, leikkauspiirustus
  • iv-selvitys
  • esteettömyysselvitys
  • ääneneristysselvitys
  • rakennepiirustukset (jos tehdään muutoksia rakenteisiin)
  • kvv-suunnitelmat ja iv-suunnitelmat (LVI)
  • valokuva rakennuksesta (jos muutetaan julkisivua)
  • selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Ravintoloiden terassit 

Alueidenkäyttö ja -valvonta yksikkö vuokraa ulkotarjoiluun kaupungin omistamia katu- ja yleisiä alueita. Sopimuksessa määritellään mm. ulkotarjoilualueen sijainti sekä asiakaspaikkamäärä.

Katutilasta seinämäisin rakentein erotettuja katettavia ulko‐oleskelutiloja varten vaaditaan aina lisäksi rakennusvalvonnan myöntämä toimenpidelupa tai rakennuslupa. Myös ulkomainoslaitteet voivat olla luvanvaraisia. Pyydä myös alueidenkäyttö ja -valvonta yksiköstä hyväksyntä terassihankkeellesi, ennen kuin haet kiinteille rakenteille lupaa rakennusvalvonnasta.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 26 §:n mukaan äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö ulkotiloissa yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä päiväaikaan sairaalan, vanhainkodin, päiväkodin tai muun vastaavan hoitolaitoksen läheisyydessä on kielletty.

Liikkeiden ja ravintoloiden ulossuunnattujen äänentoistolaitteiden käyttö on aukioloaikojen ulkopuolella kielletty. Ulossuunnatut äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei toistettava ääni ole selvästi kuultavissa asuinhuoneistoissa ikkunoiden kiinni ollessa, ja ettei se häiritse kohtuuttomasti muuta naapurustoa.

Lue lisää ohjeista

Rakennusvalvonnan ohjeissa kerrotaan tarkemmin rakennusluvan hakemisesta sekä asioista, jotka pitää huomioida ravintolaa tai kahvilaa perustettaessa sekä terassin kiinteiden rakenteiden suunnittelussa ja luvanhaussa.   

Ravintolan tai kahvilan perustaminen

Opening a restaurant or a cafe


Ennen kun teet tavanomaisen terassin kaupungin maalle, lue Terassiohjeet Helsingissä

Kun haluat rakentaa terassille kiinteitä rakennelmia, lue myös rakennusvalvonnan Ulkotarjoilualueet eli terassit -ohje. 

Sivulta Terassit saat lisää tietoa mm. terassialueen sopimusehdoista ja vuokrakuluista.


Terassiohjeet Helsingissä ohjaavat katuterassien vaatiman alueen vuokraamista ja terassin toteuttamista. Ympäristöpalvelut ohjaa, kuinka tehdään ilmoitus elintarvikehuoneiston perustamisesta.

Yrityksen perustamiseen saa apua kaupungin yrityskasvun keskus NewCo YritysHelsingiltä.

Ohjelinkit näkyvät leveällä näytöllä sivun oikeassa ylälaidassa ja kapealla näytöllä ne näkyvät tämän kohdan alapuolella.

Ennakkoneuvottelujen yhteystietoja

Suunnittelijasi varaa ajan alueen lupasihteeriltä rakennusvalvonnan ennakkoneuvotteluihin, jotka koskevat uuden ravintolan rakentamista tai terassin kiinteiden rakenteiden lupaa. Tavanomaisen terassin katualueen vuokraamista hoitaa kaupunkiympäristön toimialan alueidenkäyttö ja -valvonta yksikkö.

 JAA
27.06.2019 14:54