Suoraan sisältöön

Johtotiedot ja -siirrot

Helsingin alla on runsaasti tunneleita ja muita maanalaisia tiloja. Suunniteltaessa rakentamista, jossa joudutaan louhimaan, on syytä selvittää mahdolliset maanalaiset kalliotilat. Sama koskee syvien porareikien porauksia.

Rakennettavilla alueilla on usein myös maan alla käytössä olevia johtoja, jotka täytyy siirtää uuteen paikkaan ennen tontin rakentamista.

Ennen kaivutöihin ryhtymistä rakennushankkeen toteuttajan on selvitettävä johtotietopalvelusta, sijaitseeko alueella käytössä olevia johtoja, laitteita, maanalaisia tiloja tai muita rakenteita.

Johtotietopalvelu

Keskitetty johtojen sijaintipalvelu palvelee kaivu-, kairaus-, louhinta- ja suunnittelutöitä tekeviä.06.12.2019 05:44

Johtokartta

Johtokartalla esitetään maahan sijoitettujen johtojen ja kaapeleiden sijainti. Lisäksi kartalla on tietoa niiden koosta, materiaalista ja osittain myös korkeusasemasta.

Johtosiirrot kaupungin tonteilla

Johtosiirroista sovitaan kaupunkiympäristön toimialan kanssa, jos rakennettava tontti on kaupungin omistama, ja siltä löytyy kunnallisteknisiä tai vastaavia johtoja.