Suoraan sisältöön

Maanmittauspalvelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut huolehtii kaupungin tarjoamista maanmittauspalveluista. Palveluihin kuuluu  kiinteistötoimitukset sekä kiinteistörekisterin ja kuntarekisterin ylläpito Helsingin asemakaavoitetulla alueella. 

Kaupunkimittauspalvelut tarjoaa myös mittaus- ja kiinteistönmuodostuspalveluita, kuten tontin lohkominen, rasitetoimitus, kaupanvahvistajan palvelut sekä rakentajien tarvitsemia kartta- ja mittauspalveluita.

Alueilla, joilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa, maanmittaustoimituksista ja kiinteistörekisterin ylläpidosta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Maanmittauslaitos. 

 JAA
11.12.2018 12:53

Tiedustelut:

Tiedustelut, palvelut rakentajille, painetut kartat
Toimialan yhteinen asiakaspalvelu p. (09) 310 22111
asiakaspalvelu.kmo@hel.fi

Johtotietopalvelu
p. (09) 310 31940
johtotietopalvelu@hel.fi

Kiinteistönmuodostus
Yhteydenotot, p. (09) 310 31942 (Ma-Pe klo 9.00-12.00

kiinteistorekisteri@hel.fi 

Kiinteistörekisteri
Yhteydenotot, p. (09) 310 31931 (Ma-Pe klo 9.00-12.00
kiinteistorekisteri@hel.fi