Suoraan sisältöön

Tarjouskilpailut

Tälle sivulle on koottu Helsingin kaupungin kilpailuttamien hankkeiden tarjouspyyntöihin liittyviä liiteasiakirjoja.

Meilahden kartanoalueen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely (avoinna tammikuun 2018 loppuun asti)

Jakomäen sydän arkkitehtuurikutsukilpailu

 • Kilpailuohjelma
 • Liite 1 ilmoittautumislomake, täytettävä ilmoittautuessa kilpailuun
 • Liite 2 vakuutus allianssimallin hyväksymisestä, täytettävä ilmoittautuessa kilpailuun
 • Liite 3 allianssisopimukset
 • Liite 4 pohjakartta kilpailualueen rajauksella
 • Liite 5 johtokartta
 • Liite 6 nykyinen_asemakaava
 • Liite 7 asemakaavamuutoksen_OAS
 • Liite 8 viistoilmakuva ja ortokuva
 • Liite 9 rakeisuuskartta
 • Liite 10 Jakomäen yleisten alueiden aluekortti
 • Liite 11 Jakomäen keskiosan nykyiset opetusrakennukset
 • Liite 12 Jakomäen keskiosan sidosryhmäkartoitus
 • Liite 13 asukastyöpajan tulokset
 • Liite 14 keinoja kohtuuhintaisen asumisen toteuttamiseksi tiedoksi kilpailijalle
 • Liite 15 asumisen laajuustaulukko (kilpailijan_täytettävä)
 • Liite 16 nykyisen yläkoulun mittausaineistot
 • Liite 17 nykyisen yläkoulun laajuuskaavio
 • Liite 18 nykyisen yläkoulun rakennettavuusselvitys
 • Liite 19 palvelurakennuksen tietomalliohje
 • Liite 20 palvelurakennuksen käyttäjien haastattelujen yhteenveto
 • Liite 21 palvelurakennuksen tilatarvetaulukko
 • Liite 22 palvelurakennuksen tilaohjelma ja laajuustaulukko (kilpailijan täytettävä)

15.11. kilpailuinfon materiaalit

Tilaisuuden ohjelma
Tilaisuuden esitykset
Tilaisuuden muistio
Kysymykset ja vastaukset

Videotallenteet kilpailuinfosta

Infotilaisuuden avaus
Allianssin tervehdys
Aluesuunnitelma ja asuminen
Palvelurakennuksen suunnittelu
Allianssimalli ja palkkio

 

Teknisen alan virastojen tilahanke

Osallistumishakemuslomakkeet:

Metropolian Myllypuron kampus

Roihupellon kampus

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:

Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola - Yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu

1. Vaihe 18.2.– 21.4.2015
2. Vaihe 16.6.– 14.9.2015

 Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/tilat/tarjouskilpailut.06.12.2019 05:22