Suoraan sisältöön

Tilat kaupungin palveluille

Kaupungin palvelutiloja tai toimipisteitä ovat esimerkiksi liikuntatilat, päiväkodit, leikkipuistojen sisätilat, nuorisotilat, koulut, osa asukastiloista ja terveydenhoitoon varatut tilat.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/palvelutilat.

Ajankohtaisia hankkeita

Kaupunkiympäristön toimiala suunnittelee tilojen korjaukset ja uudet rakennukset sekä vastaa tilojen rakentamisesta, korjaamisesta ja ylläpidosta. Kaupunkiympäristön toimiala vuokraa tiloja käyttäville toimialoille niiden tarvitsemat tilat.

Kaupungin palvelutilojen alueelliset tarkastelut

Palvelutilojen alueellisissa tarkasteluissa tutkitaan alueen palvelutiloja, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien tiloja, kokonaisuutena. Tavoitteena on saada toimivat, viihtyisät, terveelliset ja taloudelliset palvelutilat, jotka palvelevat nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

Selvitystyötä vetää kaupunkiympäristön toimiala. Palvelutilaverkko suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä tiloja käyttävien toimialojen sekä asukkaiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä sosiaali- ja terveystoimiala tuottavat palvelut ja määrittelevät millaisia tiloja ne tarvitsevat toiminnassaan.

Palvelutilatarkastelussa selvitetään muun muassa:

  • tilojen kuntoa ja taloudellisuutta
  • tilan käyttäjän toiveet: palveluiden tilatarpeet ovat kehittyneet samalla kun niiden toiminta on kehittynyt. Ovatko tilat yhä toimivia ja vastaavatko ne tarpeeseen? 
  • väestökehitystä: kuinka paljon erilaisia palvelutiloja tarvitaan tulevaisuudessa 
  • asukkaiden toiveita ja tarpeita. Asukkaat tietävät myös mm. kannattaako joitakin toimintoja keskittää arkisin kuljettavien reittien hyvin saavutettaviin kohtiin. 
  • mahdollisuutta yhdistellä erilaisia tiloja. 

Palvelutilatarkastelu on osa valmistelevaa työtä, jonka pohjalta voidaan käynnistää tarvittavia uudisrakennus- ja korjaushankkeita. Tarkastelussa tehdään pitkän aikavälin suunnitelma sille, mitä tiloja alueelle tullaan rakentamaan ja korjaamaan. Käytännössä tarkastelun jälkeen käynnistettävät hankkeet etenevät, kun niistä tehdään investointipäätös.27.05.2021 11:30