Suoraan sisältöön

Yleiset alueet

Kadut ja puistot

Ennen kadun tai puiston rakentamista kaupunki pyrkii sopimaan maanomistajan kanssa maapohjan sekä alueella olevien rakennusten, rakennelmien ja kasvuston korvaamisesta. Mikäli sopimukseen ei päästä, kaupungilla on oikeus lunastaa alueet.

Tontinosat

Rakentaminen asemakaavan mukaiselle tontille edellyttää koko tontin omistusta. Kaupungin omistuksessa olevat tontinosat on mahdollista ostaa. Tontin pääosan omistajalla on myös oikeus lunastaa puuttuvat tontinosat.

Lunastusasioissa ota yhteyttä:

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, maanhankintatiimi 
     
tontti@hel.fi 08.12.2021 10:45