Suoraan sisältöön

Naapurilausunnot

Kaupunkiympäristön toimialan rakennusvalvonta ilmoittaa rakennus- tai muun luvan käsittelyn yhteydessä naapurikiinteistöt, joiden omistajia ja haltijoita on kuultava hakemuksen johdosta. 

Jos rakennushanke on asemakaavan mukainen, kaupunkia ei tarvitse kuulla naapurina.


  • Maalämpökaivoja koskevien hakemusten liitteenä tarvitaan porakaivot sisältävä ajantasainen asemapiirros (pdf) (tai ajantasainen rakennettavuusselvityksen karttaliite tai jälkikäteisissä suostumuksissa sijaintikatselmuksen karttaliite).


Helsingin kaupungin naapurilausunnot maalämpökaivojen osalta:

Maa- ja kallioperäyksikön asiakaspalvelu:

kymp.maalampo@hel.fi


Helsingin kaupungin muut naapurilausunnot:

tontti@hel.fi 


 19.09.2022 09:46