Suoraan sisältöön

Sopimusten uusiminen

Seuraavan kerran asuntotonttien maanvuokrasopimuksia päättyy laajamittaisesti vuonna 2025

Vuonna 2025 päättyvien vuokrasopimusten vuokralaisille on lähetetty joulukuussa 2022 ensimmäinen tiedote vuokrasopimuksen uusimisesta.

Tiedotteen ohessa Helsingin kaupunki pyytää vuokralaisia täyttämään lomakkeen, jolla vuokralaiset voivat hakea vuonna 2025 päättyvän maanvuokrasopimuksen uusimista.

Lomakkeen täyttäminen helpottaa kaupungin yhteydenpitoa vuokralaisiin ja sillä varmistetaan että on tavoitettu jokainen vuokralainen, jonka vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2025. Lomake pyydetään toimittamaan joko kirjepostitse osoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi tai suojattuna sähköpostina securemail.hel.fi:n kautta osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/tontti/sopimukset30.12.2022 09:47

Vuosina 2023–2024 päättyvät asuntotonttien maanvuokrasopimukset

Helsingin kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuosina 2023–2024 yhteensä noin 60 tontilla.

Lue lisää >>

Vuosina 2020–2021 päättyneet asuntotonttien maanvuokrasopimukset

1.1.2020 päättyneet ja uusitut asuntotonttien uudet maanvuokrasopimukset on tullut saapua allekirjoittamaan mahdollisimman pikaisesti päätösotteen ja allekirjoituskutsun saamisen jälkeen. Allekirjoitustilaisuuksia ei järjestetä enää ajankohdan 20.12.2019 jälkeen.

Lue lisää »

Vuonna 2015 päättyneet ja uusitut maanvuokrasopimukset

Noin 170 asuintontin maanvuokrasopimus päättyi vuoden 2015 lopussa.

Lue lisää »

Ennen vuotta 2015 päättyneet ja uusitut asuntotonttien pitkäaikaiset sopimukset

Vuokralaisilla, joiden pitkäaikainen maanvuokrasopimus on päättynyt ennen vuotta 2015 on mahdollisuus tonttinsa ostamiseen.

Lue lisää »