Suoraan sisältöön

Ilmanlaatu ja melu

Ajankohtaista

Ympäristöpalvelut kerää asukkaiden näkemyksiä Helsingin hiljaisista ja rauhallisista paikoista – mistä niitä löytyy ja miten tärkeitä ne ovat helsinkiläisille. Karttapohjainen kysely on auki 10.6.–7.7.2019.

Ympäristöpalveluiden asiantuntija auttaa kyselyyn vastaamisessa ja kertoo lisää hiljaisten alueiden selvityksestä Oodin Bryggassa Helsinki-päivänä keskiviikkona 12.6. klo 12–14 sekä tiistaina 18.6. klo 9–12.

Linkki kyselyyn https://app.maptionnaire.com/fi/5595

Liikenne aiheuttaa melua ja heikentää ilmanlaatua

Liikenne on merkittävä ilman epäpuhtauksien ja ympäristömelun päästölähde pääkaupunkiseudulla. Päästöt ovat myös yleensä suurimmillaan siellä, missä ihmisiä liikkuu paljon, kuten ruuhka-aikaan keskusta-alueilla. Sekä melu että ilman epäpuhtaudet heikentävät elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä sekä aiheuttavat myös terveyshaittoja.

Tavoitteena parantaa ilmanlaatua

Ilmanlaadun parantamiseksi on Helsingille laadittu ilmansuojelusuunnitelma. Uusin suunnitelma kattaa vuodet 2017–2024. Lisätietoa suunnitelmasta ja sen valmistelusta löytyy Ilmansuojelu-sivulta.

Pääkaupunkiseudulle on lisäksi laadittu yhteinen ilmanlaadun varautumissuunnitelma. Mikäli ilmanlaatu heikkenee äkillisesti, kunnat vastaavat toimenpiteistä asukkaiden suojelemiseksi ilmanlaadun varautumissuunnitelmassa sovituin keinoin. Ilmanlaatua seuraavat ja siitä tiedottavat kunnat. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua seuraa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY.

Ilmanlaatusivusto (HSY) 

Meluntorjuntasuunnitelmalla vähennetään meluhaittoja

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden avulla pienennetään liikenteen melusta aiheutuvia haittoja melupäästöjä vähentämällä, estämällä melun leviämistä ja suojaamalla melulle herkkiä kohteita.JAA
10.06.2019 10:21