Suoraan sisältöön

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 136 §:n mukaan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen ja puhdistamisen yhteydessä kaivetun maa-aineksen hyödyntämiseen kaivualueella tai poistamiseen toimitettavaksi muualla käsiteltäväksi voidaan ryhtyä tekemällä siitä ilmoitus. Harvoissa tapauksissa puhdistamiseen vaaditaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa. 

Pilaantunutta maata koskevat ympäristölupahakemukset osoitetaan Helsingissä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja ilmoitukset kaupungin ympäristöpalveluille.

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristöseuranta- ja -valvontayksikkö tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Päätöksessä voidaan antaa tarvittavia määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Päätöksestä peritään taksan mukainen maksu.16.03.2021 11:14