Suoraan sisältöön

Luonnon- ja maaperänsuojelu

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (LUMO-ohjelma) valmistui vuonna 2008. Ympäristölautakunta hyväksyi sen 16.9.2008 ja kaupunginhallitus päätti kuudesta siihen sisältyvästä yleisestä tavoitteesta 8.2.2010. Ohjelmassa on 112 toimenpidettä, joilla kaupunki voi turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Helsingin luonnonhoidon linjaukset 18.10.2011. Luonnonhoidon linjaus muodostaa yhdessä Luonnonsuojeluohjelman ja Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa määritellään Helsingin luonnon suojelun, hoidon ja käytön periaatteet.06.12.2019 06:16