Suoraan sisältöön

Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 on valmistunut.

Toimintasuunnitelmassa on toimenpiteitä erityisesti liikennemelun vähentämiseksi ja pitkän aikavälin tavoitteet meluntorjunnalle. Suunnitelman taustalla on vuonna 2017 valmistunut EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen Helsingin meluselvitys.

Toimenpiteet (yhteensä 53 kpl) jakautuvat kolmeen teemakokonaisuuteen: suunnitteluun ja ohjaukseen, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan.

Melun aiheuttamien ongelmien torjunnassa ennaltaehkäisy on ensisijainen keino. Siinä maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat avainasemassa. Lisäksi tarvitaan melutasojen alentamiseen liittyviä toimia, kuten melua vaimentavia katupäällysteitä, nopeusrajoitusten alentamista ja nastarenkaiden käytön vähentämistä.

Kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat tärkeitä etenkin vilkasliikenteisten väylien varsilla. Meluesteitä tarvitaan meluisimmissa kohteissa, joissa muut toimet eivät tehoa riittävästi.

Kaupungin meluntorjunnan edistymisestä ja ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan uutiskirjeellä. Liity sähköpostilistalle tästä.  
06.12.2019 06:15

Meluntorjunta Helsingissä

Uutta asutusta tai muita herkkiä toimintoja ei sijoiteta melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa

Lue lisää