Suoraan sisältöön

Meluntorjunta Helsingissä

Melua voidaan torjua maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen keinoin, sekä varsinaisin meluntorjuntatoimin. Helsingissä meluntorjunnan lähtökohtana on, että uutta asutusta tai muita herkkiä toimintoja ei sijoiteta melualueille ilman riittävää meluntorjuntaa.

Varsinaisia meluntorjuntatoimia ovat meluesteet, nopeus- ja muut ajorajoitukset sekä melua vaimentava päällyste. Kaupungin katujen varsilla meluesteiden toteutus kuuluu kaupungille ja maanteiden varsilla valtiolle. Meluesteitä on Helsingissä yhteensä noin 97 kilometriä. Meluesteitä rakennetaan sekä erillisinä hankkeina että katujen ja maanteiden rakentamisen tai parantamisen yhteydessä.

Suurimmassa osalla keskustan tai kantakaupungin katuja ajonopeudet on rajoitettu 30 tai 40 km/h nopeuksiin. Nopeusrajoitukset ovat turvallisuuden parantamisen ohella hyvä meluntorjunnan ohjauskeino. Keskustan alueen raskaalle liikenteelle on vuodesta 1991 lähtien ollut voimassa ajokielto. Ajokiellosta poiketen keskustassa saavat ajaa linja-autot ja erityisluvan haltijat.

Myös hiljaista tai pienirakeista asfalttia käytetään meluntorjuntaan. Katuosuuden sopivuus hiljaisen päällysteen käytölle riippuu liikennemäärästä, ajonopeudesta ja raskaan liikenteen osuudesta. Tavoitteena on päällystää vuosittain 2–3 kohdetta silloin, kun päällysteen vaihto tulee ajankohtaiseksi. Hiljaisen päällysteen tavoiteverkko on esitetty Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa.06.12.2019 06:15