Suoraan sisältöön

Katujen ja maanteiden meluntorjunta

Katujen meluntorjunta

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2013 laatimisen yhteydessä tehtiin laskennallisia meluntorjuntatarkasteluja 11 asuinalueella ja yhdellä virkistysalueella. Kohteet valittiin ns. hot spot -analyysin perusteella etsimällä pahiten melulle altistuvat kohteet, joissa myös asukasmäärä on suuri. Meluntorjuntakohteiden toteutusta jatketaan suunnitelmakaudella 2018-2022.

Kohteissa tarkasteltiin meluesteiden vaikutuksia melutasoihin ja melulle altistuvien asukkaiden määrään. Myös kustannus-hyötysuhteet on arvioitu. Kohteita valittaessa on huomioitu torjuntatoimilla aikaan saatava parannus alueen melutasoon, asukkaiden lukumäärä ja se, onko kohteeseen mahdollista rakentaa meluestettä. Jokaisesta 12 kohteesta on esitetty kohdekortti ja melutilannekartta ilman meluestettä ja meluesteen kanssa.

Katujen meluesteistä on toteutunut Kirkonkyläntien meluseinä välillä Tapaninvainiontie–Vanha Tapanilantie vuonna 2017 ja Tapaninkyläntien meluesteet välille Rintamasotilaantie–Moisiontie vuonna 2015. Vuonna 2017 käynnistyi myös Herttoniemen meluntorjuntahanke Itäväylän pohjoispuolelle rakennettavilla meluesteillä.

Maanteiden meluntorjunta

Vuonna 2018 valmistuneeseen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on sisällytetty kuusi kohdetta Helsingin alueelta. Edellisellä suunnitelmakaudella toteutettiin vain Mt 101 Sepänmäen meluntorjuntahanke. Sen rakentaminen aloitettiin vuonna 2016 hyödyntämällä ylijäämämassoja meluvallissa.

Helsingin alueella kuitenkin muihin maantiekohteisiin on tien parantamishankkeiden yhteydessä rakennettu uutta meluntorjuntaa. Vuonna 2014 valmistui melueste Kehä I pohjoispuolella Kivikon kohdalle. Vuonna 2016 käynnistyivät meluntorjuntahankkeet Porvoonväylälle (vt 7) Jakomäen kohdalle ja Itäväylälle (mt 170) Herttoniemen suoralle.06.12.2019 06:16