Suoraan sisältöön

Vesiensuojelu

Vesiensuojelun ohjelmat

Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat vuonna 2007 konkreettisiin vapaaehtoisiin toimiin Itämeren hyväksi ja Itämeri nostettiin kaupunkien strategiatyöhön; syntyi Itämerihaaste. Ensimmäisessä yhteisessä toimenpideohjelmassa oli yhdeksän teeman alla 37 toimenpidettä, joita toteutti kymmenkunta virastoa ja hallintokuntaa molemmista kaupungeista.

Helsingin ja Turun Itämeri-toimenpideohjelmaa on päivitetty kaksi kertaa. Vuosien 2014–2018 toimenpideohjelmassa sitouduttiin yli 70:llä toimenpiteellä ja vuosien 2019–2023 toimenpide-ohjelmassa on sitouduttu yli 100:lla eri toimenpiteellä tukemaan seuraavien päämäärien saavuttamista:

  • kirkkaat rannikkovedet,
  • hyvinvoiva meriluonto,
  • puhdas ja turvallinen vesiliikenne,
  • suunnitelmallinen vesialueiden käyttö sekä
  • aktiivinen Itämeri-kansalaisuus.

Toimien avulla kehitetään kaupungin omaa toimintaa vesistöystävällisemmäksi ja vähennetään kuormitusta vesiin. Tavoitteena on olla edelläkävijä meren huomioimisessa, koska se on kaupungeille strategisesti tärkeä voimavara. Kannustamme myös muita aktiivisuuteen vesiensuojelussa.

Kaupunkien omien toimenpiteiden lisäksi myös muut toimijat on haastettu mukaan. Itämerihaasteen kumppaniverkosto on kaikille vesiensuojelusta ja Itämerestä kiinnostuneille organisaatioille avoin ja maksuton verkosto. Verkostokumppanit kutsutaan toteuttamaan omia uusia vesiensuojelutoimia samojen Itämerihaasteen päämäärien alla.

Vuoteen 2020 mennessä noin 280 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista – kuntia, yrityksiä, yhdistyksiä, oppilaitoksia ja yliopistoja, alueellisia toimijoita ja valtion laitoksia – on ottanut Itämerihaasteen vastaan. Myös useita kansainvälisiä kehittämishankkeita on toteutettu vuosien varrella Itämerihaasteen puitteissa esimerkiksi EU-rahoituksella. Kaupunki on lisäksi lahjoittanut Itämeren suojelun ekonomian professuurin Helsingin yliopistolle.
14.09.2020 16:46

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely

Kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn sääntely muuttui huhtikuussa 2017.

Lue lisää