Suoraan sisältöön

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi Helsingin kaupunki on antanut yleisiä ympäristönsuojelumääräyksiä. Niitä on jokaisen noudatettava. 

Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei jäljempänä toisin määrätä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista siten kuin ympäristönsuojelulaissa on säädetty.

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset tulivat voimaan 1.1.2005. Määräyksiä on täsmennetty niistä saatujen kokemusten ja palautteen perusteella 1.7.2006 ja 1.3.2009. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö ja lupajaosto on 15.6.2018 hyväksynyt päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat tulleet voimaan 15.7.2018.  

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen yleiset jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määräämiä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/ymparistonsuojelumaaraykset.06.12.2019 06:10

Ohjeita katusoittajille

Katusoittoon ei Helsingissä tarvita viranomaisten lupaa. Katusoittajien tulee kuitenkin ottaa huomioon joitakin rajoituksia ja ohjeita.