Suoraan sisältöön

Kaupungin ympäristöpolitiikka ja -raportointi

Helsingin kaupungin ympäristötyötä ohjaavat kaupunkistrategia sekä ympäristöpolitiikka, joka täydentää kaupunkistrategian ympäristölinjauksia.

Ympäristöpolitiikan toteuttamisen keskeisimmät välineet ovat ympäristönsuojelun osa-alueiden ohjelmat (mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (luonnos), Helen Oy:n kehitysohjelma, ilmansuojelusuunnitelma, meluntorjunnan toimintasuunnitelma, Itämeri-toimenpideohjelma, luonnonsuojeluohjelma) sekä toimialojen ja liikelaitosten ympäristöjärjestelmät ja -ohjelmat..

Ympäristöpolitiikan toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain kaupungin ympäristöraportissa. Ympäristöraportissa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutuminen ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.JAA
11.07.2018 13:48