Suoraan sisältöön

Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminnalla ympäristövastuullinen työpaikka

Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla.

Toiminta on kehitetty Helsingin kaupungissa, jossa se sai alkunsa vuonna 2006. Tällä hetkellä kaksipäiväisen ekotukitoiminnan peruskoulutuksen on käynyt jo yli 1 400 kaupungin työntekijää.

Ekotukitoiminnan tavoitteet

  • ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääminen työpaikoilla
  • ympäristönäkökulman huomioon ottaminen kaikessa kaupungin toiminnassa
  • ympäristövastuulliset toimintatavat ja palvelut
  • luonnonvarojen säästäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ekotukitoiminnan avulla

  • työyhteisöjen ympäristövastuullisuus ja henkilöstön ympäristötietoisuus paranee
  • työpaikoille luodaan uusi ympäristövastuullinen toimintakulttuuri
  • kaupungin ympäristöstrategioita ja tavoitteita juurrutetaan käytännön toimenpiteiksi

Ekotukihenkilö opastaa ja innostaa

Ekotukihenkilön rooli räätälöityy työyhteisön ja tekijän mukaan. Tärkeintä on kannustaa ja opastaa muita ympäristön kannalta järkevämpiin toimintatapoihin. 

Ympäristön huomioon ottava toiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi energiansäästönä, kestävinä hankintoina ja liikkumisvalintoina sekä jätteen määrän vähenemisenä.

Ympäristönsuojeluyksikkö kehittää ja koordinoi

Ekotukihenkilöiden työtä tuetaan erilaisilla koulutuksilla, verkostotapaamisilla ja materiaaleilla. Ekotukitoimintaa toteutetaan Suomessa useassa kunnassa ja julkisessa organisaatiossa. Toimintaa ja sen kehittämistä koordinoi Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden ympäristönsuojeluyksikkö.

Ekotuki-sivusto

ekotuki-logo
06.12.2019 06:29