Suoraan sisältöön

Ilmastokumppanit

Yhteistyötä Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän välillä

Ilmastokumppanuusverkosto luo yhteistyötä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Ilmastokumppaneiksi liittyvät yritykset kirjoittavat Helsingin kaupunginjohtajan kanssa ilmastositoumuksen, jossa yritys nimeää omat ilmastotavoitteensa. 

Tällä hetkellä ilmastokumppanuusverkostossa on yli 60 jäsentä, joista suurin osa on yrityksiä. Lisäksi verkostossa on mukana yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

Ilmastokumppaneiden tavoitteena on:

  1. Luoda uusia toimintatapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia
  2. Lisätä uudenlaista ja innostavaa yhteistyötä kaupunkialueen päästöjen vähentämiseksi
  3. Toimia näkyvästi ja viestiä tuloksista aktiivisesti
  4. Jakaa osaamista parhaista käytännöistä

Mitä ilmastositoumus tarkoittaa?

Ilmastokumppaneiden jäsenet määrittelevät itse oman organisaationsa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden tulisi tähdätä nykytilan parantamiseen ja ylittää nykyinen lainsäädännön taso. Yritys voi keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, energiatehokkuuteen, logistiikan tehostamiseen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Miten verkosto toimii?

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori allekirjoittaa ilmastositoumukset Helsingin puolesta. Verkoston puheenjohtajana toimii apulaispormestari Anni Sinnemäki ja koordinaattorina Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut yhteistyössä Helsingin elinkeinopalvelun kanssa. Kaupungin ympäristöpalvelut kerää tiedot sitoumusten toteutumista verkoston jäseniltä vuosittain. Verkoston toimintaan voivat osallistua ns. tukijäsenenä myös esimerkiksi yliopistot, ammattikorkeakoulut ja järjestöt.

Vuosittaisen seminaarin lisäksi verkosto järjestää työpajoja esimerkiksi logistiikasta ja energiansäästöstä. Ilmastokumppanit voivat myös suoraan ehdottaa koordinaattorille toiveita verkoston toiminnasta.

Liity mukaan Ilmastokumppaneiden www-sivuilla!

ilmastokumppanit-logo
JAA
06.12.2019 06:29