Suoraan sisältöön

Joukkoliikennehankkeet

Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, Oulunkylän ja Leppävaaran kautta Keilaniemeen. Valmistuessaan pikaraitiolinja korvaa bussilinjan 550. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa Helsingin ja Espoon kaupungit sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen hankeorganisaation. Radan rakentaminen on alkanut kesällä 2019 ja pikaraitiotien liikennöinti aloitetaan vuoden 2024 alussa.
www.raidejokeri.info

Kruunusillat

Kruunusillat-hanke yhdistää raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Samalla luodaan uusi merellinen ja nopea reitti myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Raitiotie toteutetaan allianssihankkeena ja Nihti-Korkeasaari-Kruunuvuorenranta -siltayhteys erillisenä kokonaisurakkana. Rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on raitiotieyhteyden valmistuminen Hakaniemen ja Laajasalon välille vuonna 2026, minkä jälkeen toteutetaan Hakaniemen ja keskustan välinen osuus.
www.kruunusillat.fi

Jätkäsaaren raitiotiet

Jätkäsaaren rakentamisen edistyessä alueen raitiolinjasto kehittyy vaiheittain. Atlantinkadun ja Atlantinsillan yhteydet valmistuivat keväällä 2021, jolloin linjat 7 ja 9 alkoivat kulkea Länsiterminaalille. Viimeiset tavoitelinjaston mahdollistavat kääntöpaikat Bunkkerilla ja Melkinlaiturilla valmistuvat 2020-luvun puoliväliin mennessä.
HSL:n linjastosuunnitelmat

Hernesaaren raitiotie

Hernesaaren uuden asuinalueen toteutuessa raitiolinja 6 siirtyy palvelemaan aluetta. Raitiotien ensimmäinen vaihe Telakkakatua pitkin Eiranrantaan on valmistunut keväällä 2021. Raitiotietä jatketaan Eiranrannasta Hernesaaren kärkeen alueen rakentumisen yhteydessä 2020-luvulla.
Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma (pdf)
Telakkakadun liikennesuunnitelma

Raitiolinja 9:n jatko Ilmalaan

Raitiolinja 9:n reittiä jatketaan Pasilasta Ilmalaan. Uusi päätepysäkki tulee Ilmalantorille, Vesilinnojen pohjoispuolelle. Rakentaminen on käynnissä ja tavoitteena on osuuden valmistuminen syksyllä 2022.

Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehanke

Kalasataman, Vallilanlaakson ja Pasilan välille toteutetaan uusi raitiotie. Allianssimuotoinen hanke on käynnistynyt toukokuussa 2020 ja sen yhteydessä rakennetaan lisäksi raitiotiehen kytkeytyviä katualueita, jalankulun ja pyöräilyn reittejä sekä kunnallistekniikkaa. Tavoitteena on aloittaa radan liikennöinti syksyllä 2024. Samalla Hermannin rantatielle toteutetaan bussikaistat, joiden valmistuttua Kalasatamaan on tarkoitus ohjata osa Koillis-Helsingin ja Vantaan bussilinjoista. 
Kalasatamasta Pasilaan

Länsi-Helsingin raitiotiet

Läntiseen Helsinkiin rakennetaan pikaraitiotie keskustasta Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Pikaraitiotie yhdistää liikenteen solmukohtia ja palvelee Huopalahdentien ja Vihdintien varsille suunniteltavaa täydennysrakentamista. Valimon asemalle toteutetaan bussi-, raitio- ja lähijunaliikenteen yhdistävä vaihtoasema. Pikaraitiotien rinnalla rakennetaan uusia raitiotieosuuksia läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle, Topeliuksenkadulle ja Nordenskiöldinkadulle. Rataosuudet täydentävät kantakaupungin raitioverkkoa ja mahdollistavat bussiliikenteen vähentämisen alueella.

Hankkeen toteutuksesta on päätetty vuonna 2021 ja sen toteutus ajoittuu vuosille 2025-2029.

Viikin-Malmin pikaraitiotie

Viikin-Malmin pikaraitiotie (Viima) yhdistää Viikin, Latokartanon ja Malmin entisen lentokentän alueen kantakaupunkiin. Lentokentän alueelta tutkitaan jatkosuuntia Malmin asemalle ja Jakomäkeen, josta on mahdollista liittyä Vantaan raitiotiehen. Raitiotien yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2021 ja hankekokonaisuuden suunnittelu jatkuu lisäselvityksin. Pikaraitiotien rakentamisen on tarkoitus alkaa 2020-luvun lopulla.

Tuusulanväylän pikaraitiotie

Tuusulanväylän eteläosaan suunnitellaan kaupunkibulevardia ja kantakaupunkimaista täydennysrakentamista Käpylän aseman muodostaman solmukohdan ympärille. Bulevardin joukkoliikenteen runkoyhteydeksi toteutetaan pikaraitiotie, joka kulkee keskustasta Tuusulanväylälle. Raitiotien yleissuunnittelu aloitetaan 2020-luvun alkupuolella ja toteutus ajoittuisi 2030-luvun taitteeseen.

Pisararata

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu lähijunien kaupunkiratalenkki. Pisaran mallinen rata alkaa Pasilasta ja kiertää tunnelissa keskustan kautta takaisin Pasilaan. Maanalaiset asemat on suunniteltu Hakaniemeen, keskustaan ja Töölöön. Väylävirasto on suunnitellut rataa yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Radan rakentamisesta ei ole vielä päätetty.
vayla.fi/pisara

Tulevaisuuden näkymät

Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen näkemys tulevaisuuden liikennehankkeista on koottu Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnitelmaan. Suunnitelmaa päivitetään neljän vuoden välein, ja MAL 2023-suunnitelman valmistelu on aloitettu.
MAL 2019-suunnitelma

Lisätietoa17.11.2021 14:14