Suoraan sisältöön

Raitioliikenteen kehittäminen

Helsingin tavoitteena on parantaa raitioliikenteen nopeutta, sujuvuutta, luotettavuutta ja häiriöttömyyttä.

  • Nopeustavoite: raitioliikenteen keskinopeus nostetaan 17 kilometriin tunnissa.
  • Sujuvuustavoite: raitiovaunut pysähtyvät ainoastaan pysäkeillä.
  • Luotettavuustavoite: raitiovaunut kulkevat aikataulussa.
  • Häiriöttömyystavoite: muu liikenne, onnettomuudet tai pysäköinti eivät aiheuta häiriöitä raitioliikenteelle.

Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan raitioliikenteen kehittämisohjelma. Työ aloitettiin määrittelemällä mm. kehittämisen periaatteet ja vaikutukset sekä eri osapuolten vastuut. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kehittämisohjelman keväällä 2018 ja sen toimeenpano on aloitettu. Kehittämisohjelma toteutetaan Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) yhteistyönä. Kehittämisohjelma perustuu valtuustokaudella 2013–2016 tehdyn ratikkaprojektin työhön.

Raitioliikenteen kehittämiseen luodaan uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä. Yhtenä lähtökohtana on raitioverkon jakaminen toiminnallisesti pikaraitioteihin ja kaupunkiraitioteihin. Pikaraitioverkkoon kuuluvilla pääkaduilla kehittämisessä painotetaan erityisesti nopeutta ja sujuvuutta tulevaisuuden pikaraitioliikenteen mahdollistamiseksi. Kantakaupungin rataverkon muilla alueilla painotetaan luotettavaa ja häiriötöntä kulkua.

Infrastruktuurin parantamisessa keskeisimmät keinot ovat raitioliikenteen liikennevaloetuuksien parantaminen ja raitioteiden parempi erottelu muusta liikenteestä. Lisäksi toimenpiteet liittyvät mm. pysäkkien palvelutason parantamiseen, jalankulkijaylitysten järjestelyihin sekä ratatekniikan kehittämiseen. Myös liikennöinnin toimintatapoja kehitetään siten, että ne tukevat tavoitteiden toteutumista.

Yhteystiedot

projektipäällikkö
Niko Setälä
p. 09 310 37031

liikenneinsinööri
Anton Silvo
p. 09 310 37489

projektipäällikkö
Ville Vaarala
p. 09 310 37214

s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi
01.07.2021 11:49