Suoraan sisältöön

Vahingonkorvaukset

Yleisillä alueilla kuten kaduilla tai puistoissa  sattuneista vahingoista vastaa yleensä se taho, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta. Esikaupunkialueilla kunnostapidosta vastaa yleensä kaupunki, kantakaupungissa osa tehtävistä on kiinteistön vastuulla. Katso kartta vastuualueista. 

Esimerkkejä vastuutahoista

Kiinteistön vastuulla: 

  • kantakaupungissa jalkakäytävän liukkaudentorjunta kuuluu viereisen kiinteistön omistajalle  
  • tontin sisäänajokohdan ja pelastustien liukkaudentorjunta 
  • tontilta kadulle valuvien jäätyvien sulamisvesien liukkaudentorjunta.

Kaupunkiympäristön toimialan vastuulla 

  • ajoradan kunto kuten kuoppien korjaaminen, kaatuneiden katu ja puistopuiden poiskorjaus, liikennemerkit
  • liukastuminen ajoradalla
  • koko katualueen eli ajoradan ja jalkakäytävien liukkaudentorjunta esikaupunkialueella. 

Poikkeuksia

  • Kaupunkiliikenne Oy vastaa raitoitiekiskoista ja niiden välisestä alueesta.
  • HSY vastaa umpinaisista viemärinkansista.

Ohje vahingonkorvauksen hakemiseen

Täydentäkää tällä alla oleva vahingonkorvausvaatimuslomake vahinkoanne koskevilla tiedoilla ja merkitkää vahinkopaikka tarkasti karttaan. Asian käsittelyä sujuvoittaa, mikäli vaatimuksessa on mahdollisimman tarkat tiedot vahinkotapahtumasta ja mukaan on liitetty valokuvat vahinkopaikasta ja vahingosta.

Lomakkeet

Vahingonkorvaushakemus (pdf) » 

Ohje korvauksen hakemiseen (pdf) » 31.10.2022 10:44