Suoraan sisältöön

Vahingonkorvaukset

Yleisillä alueilla sattuneista vahingoista vastaa yleensä se, joka vastaa kyseisen alueen hoidosta.

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa niistä vahingoista, joita kaupunkilaisille syntyy, jos katu ei ole liikennettä tyydyttävässä kunnossa. Vahinkoa voi syntyä ajoneuvoille esimerkiksi kadulla olevan kuopan takia tai katu- tai puistopuun tai liikennemerkin kaatumisen vuoksi. Talvisin tapahtuu myös liukastumisvahinkoja.
  
 Kaupunkiympäristön toimiala vastaa pääsääntöisesti

  • Kadun ajoradan kunnosta
  • Useilla esikaupunkialueilla jalkakäytävien liukkaudentorjunnasta
  • Suojateiden, kevyen liikenteen väylien ja torialueiden liukkaudentorjunnasta.

Poikkeukset

  • Raitiotiekiskoista ja niiden välisestä alueesta vastaa liikennelaitos
  • Viemärikaivon (umpinaisista) kansista vastaa HSY Vesi
  • Jalkakäytävän liukkaudentorjunnasta vastaa jalkakäytävän kohdalla oleva kiinteistö lukuun ottamatta alueita, joilla kiinteistöjen kadunhoitovelvoitteet on siirretty kaupungille.

Ohje vahingonkorvauksen hakemiseen

Täydentäkää tällä sivulla oleva vahingonkorvausvaatimuslomake vahinkoanne koskevilla tiedoilla ja merkitkää vahinkopaikka tarkasti karttaan. Asian käsittelyä sujuvoittaa, mikäli vaatimuksessa on mahdollisimman tarkat tiedot vahinkotapahtumasta ja mukaan on liitetty valokuvat vahinkopaikasta ja vahingosta.


 06.12.2019 00:50