Suoraan sisältöön

Herttoniemen yritysalueen katutyöt

Karttakuva työalueesta.

Tietoa työmaan etenemisestä

Tietoa medialle


Mistä on kyse Herttoniemen yritysalueen katuremontissa?

Herttoniemen yritysalueella peruskorjataan useita katuja lähivuosien uutta asuinrakentamista varten. Samalla niiden liikennejärjestelyjä ja -turvallisuutta parannetaan. Remontissa uusitaan kaikkien katujen kunnallistekniikka, kuten viemärit, vesiputket ja tietoliikennekaapelit. Katujen rakentaminen tehdään kuudessa osassa.

Ensimmäinen vaihe

Ensimmäisenä uudistetaan Suunnittelijankatu, Laivalahdenkadun eteläpääty, Puusepänportti ja Itäväylän ramppi.

Suunnittelijankatu muutetaan kaksikaistaisesta kadusta nelikaistaiseksi kaduksi. Uudistus parantaa liikenneyhteyksiä kauppakeskus Hertsiin. Suunnittelijankatu on myös ensisijainen yhteys Itäväylän ja Laajasalon välillä. Lisäksi kadun peruskorjaaminen palvelee kadun pohjoispuolelle tulevien, uusien asuinkortteleiden tarpeita.

Myös pyöräily helpottuu, sillä sekä Laivalahdenkadulle että Suunnittelijankadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräily ja jalankulku erotellaan selkeästi toisistaan.

Työt alkoivat lokakuussa 2020. Rakentaminen aloitettiin samanaikaisesti Suunnittelijankadulla, Itäväylän rampilla sekä Laivalahdenkadulla. Lisäksi Laivalahdenkadulta on kaadettu puita. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Metroaseman vieressä metron kannen vesieristyksen uusiminen ja väistöbussiterminaalin rakentaminen ovat parhaillaan käynnissä.

Toinen vaihe

Toisessa vaiheessa peruskorjataan Työnjohtajankatu, jonka varrelle tulee tiivistä asuinrakentamista. Insinöörinkatu peruskorjataan Linnanrakentajantieltä Työnjohtajankadulle saakka, ja sille rakennetaan jatkoa Konemestarinkadulle asti. Uudelle osuudelle rakennetaan tässä vaiheessa kadun kunnallistekniikka, kuten viemärit, vesijohdot ja kaapelit.

Laivalahdenkadun peruskorjaus jatkuu Suunnittelijankadulta Työnjohtajankadulle saakka. Lisäksi kadulle rakennetaan uusi bussipysäkkipari Työnjohtajankadun kohdalle.

Työt alkoivat kesällä 2021.

Kolmas vaihe

Herttoniemen metroterminaalin ja aseman peruskorjaus alkaa arviolta vuonna 2023. Siihen voi liittyä myös muuta rakentamista. Kun uudistettu terminaali on valmistunut, uudistetaan sen lähistöllä Hiihtomäentietä ja Hiihtäjäntietä. 

Neljäs vaihe

Neljännessä vaiheessa uudistuvat Linnanrakentajantie ja Itäväylän ylittävä silta. Itäväylälle tulee uudet pysäkit. Linnanrakentajantielle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet ja entistä leveämmät keskisaarekkeet. Ajokaistojen leveydet sovitetaan nopeusrajoituksiin sopiviksi. Linnanrakentajantie on tarkoitus rakentaa niin, että siinä on tulevaisuudessa tilaa myös raitiovaunulle.

Laivalahdenkadun ja Linnanrakentajantien risteyksessä oleva liittymä levenee, samoin jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu keskisaareke.

Työ alkaa arviolta 2023.

Viides vaihe

Abraham Wetterin tie uudistetaan. Kadun pyöräliikenne muutetaan yksisuuntaiseksi, ja Johan Sederholmintien liittymää muutetaan turvallisemmaksi.

Työ alkaa arviolta 2024.

Kuudes vaihe

Laivalahdenkadun viimeinen osuus Työnjohtajankadulta Konemestarinkadulle peruskorjataan. Myös Konemestarinkatu peruskorjataan. Insinöörinkadun uusi osuus rakennetaan pihakaduksi uusia asuintaloja varten, ja kadun pintarakenteet viimeistellään.

Työ alkaa arviolta 2025.

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/herttoniemenkadut15.08.2022 10:55