Suoraan sisältöön

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Työpajankatu 8
00580 Helsinki
PL 58231, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 22111
Toimipiste kartalla

Koskelan sairaalan alueen katuremontit

Alkuvuodesta 2019 alkanut katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen Koskelan sairaala-alueelle on edennyt aikataulussaan. Töihin sisältyy esimerkiksi vesijohtojen, hulevesiviemärien, reunakivien ja katuvalaistuksen uusimista sekä ajoratojen, jalkakäytävien, pyöräteiden ja risteysalueiden rakentamista.

Syksyllä 2020 työn alla on Rohtotarhan puiston päivittävä rakentaminen. Puisto rakennetaan ensin väliaikaiseen asuunsa palvelemaan rakennustyön aikana alueen asukkaita. Kaupunki rakentaa Rohtotarhan puistoon uusia kävelyreittejä ja tekee pieniä muutoksia päiväkotien pihoilla. Talven aikana kaupunki rakentaa Rohtotarhan puiston liepeillä myös vesihuoltoa talonrakentajien tarpeisiin. 

Valmistakin jo on – esimerkiksi alueen halki kulkeva Kappelinkulku on tullut välietappiinsa, vaikka se viimeistelläänkin talojen valmistuttua. Myös monien muiden töiden jatkoon vaikuttaa tonttien tilanne. Myös vesihuollon työt Kunnalliskodintien ja Koskelantien risteyksestä Antti Korpintielle on saatu valmiiksi. Nämä työt jatkuvat nyt kohti Käpyläntietä.

Helen Sähköverkko tekee Käpyläntiellä lokakuussa kaapelointitöitä, joka aiheuttaa liikennejärjestelyitä.

Antti Korpintien eteläosa, Paviljonkikuja ja Hospitaalikulku ovat jo niin valmiita kuin ne voivat aluerakentamisen tässä vaiheessa olla. Sama koskee Kunnalliskodintietä, jonka loppuosan viimeistely onnistuu vuoden 2021 aikana. Myös Käpyläntien viimeistely pintarakenteineen valmistuu vuonna 2021.

Koskelantiellä työmaista aiheutuu liikenteelle tilapäisiä haittoja, koska työn edetessä joudutaan kaistoja väliaikaisesti ottamaan pois käytöstä. Koskelantien bussipysäkki on vielä pitkään tilapäisellä paikallaan, mutta siirtyy myöhemmin Koskelantie 64 b:n eteen.

Katujen rakentamisen rinnalla Koskelassa rakennetaan taloja. Esimerkiksi uuden palvelutalon rakentaminen Kunnalliskodintien pohjoispuolelle aloitetaan loppuvuodesta 2021. Alueella toimii kaupungin asuntotuotantotoimiston lisäksi neljä muuta rakennuttajaa. Sairaala-alueen perinteikkään sairaalapuiston ympärille, hyvien yhteyksien äärelle rakennetaan yli 1 500 uutta asuntoa.

Katurakentamisen urakoitsija on Helsingin kaupungin Stara.05.10.2020 12:52