Suoraan sisältöön

Henkilöliikenne kulkutavoittain

Henkilöliikenteen matkustajamääriä seurataan Helsingissä vuosittain niemen rajan sekä läntisen että itäisen poikittaislinjan osalta. Lisäksi neljän vuoden välein lasketaan myös kantakaupungin laskentalinjan matkustajamäärät. Henkilöliikenteen seurantaan kuuluu joukkoliikenteen sekä henkilöautoliikenteen matkustajat. Näiden lisäksi niemen ja kantakaupungin rajan osalta lasketaan kuitenkin myös pyörällä liikkuvien kulkutapaosuus.

Vuoden 2021 syysarkipäivänä niemen rajan ylitti henkilöautolla ja joukkoliikenteellä molemmat suunnat yhteen laskien noin 478 000 henkilöä. Tämä on 10 % prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, mutta 32 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ja suositukset sekä muuttuneet liikkumistottumukset näkyivät edelleen syksyllä 2021 merkittävästi niemen rajan henkilöliikenteen matkustajamäärissä sekä kulkutapojen osuuksissa.

Vuonna 2021 joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi edellisvuodesta 17 % (+43 000 henkilöä) ja henkilöautoissa matkustavien määrä kasvoi 1,4 % (+2 500 henkilöä). Vuoteen 2019 verrattuna joukkoliikenteen matkustajamäärä oli 41 % alhaisempi ja henkilöautoliikenteen 7 % alhaisempi. Joukkoliikenteen kuljetusosuus nousi vuoden takaisesta 59,0 prosentista 62,4 prosenttiin. Eroa epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 on edelleen 9,9 prosenttiyksikköä, jolloin joukkoliikenteen kuljetusosuus oli 72,3 %.

Kun pyörällä liikkujat lasketaan mukaan, niemen rajan ylitti syksyllä noin 499 000 henkilöä arkivuorokaudessa. Pyöräilyn osuus tästä on syysarkipäivien keskiarvon mukaan 4,1 % (noin 20 700 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 59,8 % ja henkilöautoissa matkustavien 36,1 %.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1979–2021)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, koko vuorokausi, molemmat suunnat (1979–2021)

Aamuliikenteessä syksyn arkipäivänä keskustan suuntaan klo 6–9 niemen rajan ylitti 49 000 henkilöä, mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 2020, mutta 42 % vähemmän epidemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2020 tulosta korjattiin takautuvasti hieman kaukojunaliikenteen osalta. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 15 % (+4 300 henkilöä) edellisvuodesta syksyllä 2021. Henkilöautoissa matkustavien määrä väheni 5 % (-800 henkilöä). Joukkoliikenteen osuus syksyn 2021 niemen rajan aamuliikenteessä oli 67,7 %, eli osuus oli 4,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020.

Kun lasketaan mukaan myös pyörällä liikkujat, niemen rajan ylitti 51 800 henkilöä aamuliikenteessä keskustaan. Pyöräilyn osuus oli syysarkipäivän keskiarvon mukaan 6,0 % (noin 3100 pyörällä liikkujaa), joukkoliikenteen osuus 63,6 % ja henkilöautoissa matkustavien osuus 30,4 %.

Kuvassa syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1979–2021)

Syksyn henkilöliikenteen matkustajamäärä kulkutavoittain ja henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen osuudet niemen rajalla, %, aamuliikenne klo 6–9 keskustan suuntaan (1979–2021)

Syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen kulkutapaa mitataan kahdella poikittaislinjalla: läntisellä (Paloheinän tunneli, Kehä I, Pirkkolantie, Metsäläntie, Hakamäentie ja Nordenskiöldinkatu) ja itäisellä (Viikintie, Latokartanonkaari ja Kehä I).

Vuoden 2021 syysarkipäivänä poikittaisten laskentalinjojen kautta matkusti noin 355 000 henkilöä, joista joukkoliikennettä käytti 57 000 henkilöä ja henkilöautoa 298 000 henkilöä. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvoi vuoden 2020 koronaepidemiasta johtuneen suuren pudotuksen jälkeen 20 % (+9 700 henkilöä). Vuoteen 2019 verrattuna joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat selvästi edelleen alhaisemmalla tasolla (-29 %, -24 000 henkilöä). Henkilöautoliikenteen matkustajamäärä kasvoi 3 % (9 000 henkilöä) vuodesta 2020, vuoteen 2019 verrattuna matkustajamäärät olivat 4 % alhaisemmat (-13 000 henkilöä). Poikittaisliikenteen laskentalinjojen yhteenlaskettu matkustajamäärä kasvoi 6 % vuodesta 2020, mutta oli 9 % vähemmän kuin vuonna 2019. Kymmenen vuoden takaiseen verrattuna poikittaisliikenteen joukkoliikenteen matkustajamäärä oli 21 % pienempi ja henkilöautoissa matkustavien määrä 3 % pienempi.

Syksyllä 2021 joukkoliikenteen osuus henkilöautomatkustajien osuuteen verrattuna oli poikittaisilla laskentalinjoilla yhteensä 16,1 %, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2020.

Kuvassa poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet % (2006–2021)

Poikittaisliikenteen syksyn arkivuorokauden henkilöliikenteen matkustajamäärät ja kulkutapaosuudet % (2006–2021)08.08.2022 14:29