Suoraan sisältöön

Ilmakuvat

Ilmakuvia on kuvattu 1930-luvulta lähtien Helsingin omiin tarpeisiin. Kuvia on käytetty mm. kaupunkisuunnittelun, kartoituksen, rakentamisen sekä luonnonympäristön suunnittelun ja hoidon tarpeisiin. 

Ortokuvat

Helsingin kaupungin aluetta on kuvattu ilmasta kartoituksia varten vuosittain. Kuvaukset on tehty pääasiassa mittakaavassa 1:10 000 ja 1:4000. Ilmakuvista on  tuotettu kaupungin omaan käyttöön ortoilmakuvia ja ortoilmakuvasarjoja. Joinakin vuosina on kuvattu myös vääräväri-ilmakuvia. Yleensä vuosittain on kuvattu vain osa kaupungin alueesta, jolloin koko kaupungin kattava aineisto yhdistetään eri vuosien kuvauksista.     

Ortoilmakuva on lentokoneesta kohtisuoraan maanpintaa kohti otettu kuva, josta on poistettu vääristymät ja se on yhdistetty saumattomaksi ilmakuvaksi, joka on kiinnitetty koordinaatistoon. Kaupunkimittauksen saatavilla olevat ortokuvasarjat ovat katsottavissa Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi). 

Ortoilmakuvista voidaan laatia asiakkaan tilausten mukaisesti erilaisia ilmakuvayhdistelmiä. Kuvat voidaan toimittaa tulosteena tai tiedostona. Vääräväri-ilmakuvia on saatavissa tietyiltä vuosilta. 

Viistoilmakuvat

Kaupunkimittauksen valokuvaajat ovat kuvanneet Helsinkiä ilmasta jo usean vuoden ajan. Vuosittain otetaan erillisten tilausten perusteella arviolta 1000-2500 viistoilmakuvaa. Kaupunkimittauksella on saatavilla tuhansien viistoilmakuvien varasto eri vuosilta. 

Laserkeilausaineistot

Laserkeilaustekniikkojen yleistyttyä on ilmakuvauksien yhteydessä vuosittain tilattu myös laserkeilauksia. Laserpistepilviaineistoja on saatavilla koko kaupungin alueelta vuodesta 1999 lähtien. Vuosittain on keilattu vain osa kaupungista, joten koko kaupungin kattava aineisto yhdistetään eri vuosien keilauksista. Laserpistepilviaineistot ovat saatavilla LAS- ja POD-tiedostomuodoissa. Avoimena paikkatietoaineistona ladattavissa olevat laserkeilausaineistot ovat saatavilla Helsingin karttapalvelussa (kartta.hel.fi).   

Aineistojen saatavuus ja käyttöehdot 

Kaupunkimittauksen aineistot ovat käytettävissä yleisten käyttöehtojen, erillisen tilauksen tai sopimuksen ja voimassaolevan hinnaston sekä käyttöehtojen mukaisesti. Useat keskeiset aineistot on avattu vapaaseen yleiseen käyttöön avoimena datana. Katso lisätiedot Karttojen myynti ja luvat sivulta sekä avoimet paikkatiedot-sivulta.

Lisätiedot:

Kaupunkiympäristö toimiala, kaupunkimittauspalvelut
Karttatuotteet, puh. 09 310 22111 
karttatilaukset@hel.fi

Käyntiosoite: 

Työpajankatu 8, Helsinki 58. Asiakaspalvelu 1 krs.

 11.06.2021 11:35
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi