Suoraan sisältöön

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän avulla määritellään kohteen sijainti kartalla tai paikkatietoaineistossa. 

Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit käyttävät joulukuusta 2012 lähtien seuraavia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä:

 • ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, koordinaatiston kansainvälinen EPSG-tunniste on EPSG:3879,  
 • N2000-korkeusjärjestelmä.

ETRS-GK25-koordinaatisto perustuu eurooppalaisen ETRS89 -koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Siirryttäessä uusiin järjestelmiin ovat vanhat Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ja NN-korkeusjärjestelmä sekä muiden kaupunkien vastaavat paikalliset järjestelmät poistuneet käytöstä. 

On tärkeätä huomata, että ennen joulukuuta 2012 tuotetut kartat perustuvat vanhoihin järjestelmiin. Lisäksi joissakin monivuotisissa laajoissa rakennushankkeissa saatetaan vielä käyttää vanhojen järjestelmien mukaisia aineistoja. Karttoja käytettäessä onkin aina muistettava tarkistaa mihin järjestelmään perustuen kartta on tuotettu. 

Lisätietoja 

 

Kaupunkien koordinaatistosivut:
Espoo
Kauniainen
Vantaa

ETRS-GK25/N2000-muunnokset Helsingissä

 • ETRS-GK25/N2000-muunnokset Helsingin kaupungissa 5.3.2012 (pdf
 • Helsinki - ETRS-GK25 muunnoslaskuri (MS Excel
 • Helsinki - ETRS-GK25 testipisteet (MS Excel
 • N2000- ja NN-korkeusjärjestelmät Helsingin kaupungissa, esimerkkikuva korkeuserosta (31.5.2012)  (pdf).

Helsingin kaupungissa käytettyihin yleisimpiin kartta- ja paikkatieto-ohjelmistoihin on saatavilla valmiit koordinaatistoasetukset. Lisäksi halutessa voi muunnostyökaluilla ja -kaavoilla muuntaa aineistoja Helsingin kaupungin erilliskoordinaatistoon. Tarvittaessa ota yhteyttä kaupunkimittausosastoon: paikkatieto.kmo (at) hel.fi. 

Pääkaupunkiseudun EUREF-FIN/N2000 infotilaisuus 21.8.2012, esitysmateriaalit PDF-muodossa:

 • Tilaisuuden avaus, Timo Tolkki (Helsingin kaupunki) (pdf)
 • Koordinaatistouudistus Helsingissä, Timo Tolkki (Helsingin kaupunki) (pdf
 • Koordinaatistouudistus Espoossa, Kaj Klinga (Espoon kaupunki) (pdf
 • Koordinaatistouudistus Kauniaisissa, Hannu Pousi (Kauniaisten kaupunki) (pdf
 • Koordinaatistouudistus Vantaalla, Kimmo Junttila (Vantaan kaupunki) (pdf
 • Loppukeskustelut: Kysymyksiä ja vastauksia (pdf).

Mallimerkinnät tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä:

Koordinaatti- ja korkeustietoa käytettäessä tulee asiakirjoihin merkitä mitä tasokoordinaatistoa ja korkeusjärjestelmää on käytetty. Alla on esitetty järjestelmien mallimerkinnät sekä lisäksi Kallion kirkon sijainti tasokoordinaatteina. Uuden ja vanhan järjestelmän mukaiset koordinaatit erottaa koordinaattiluvuista, jotka poikkeavat selkeästi toisistaan. Koordinaattiluvut on esitetty metreinä origosta. 

NN-korkeusjärjestelmän ja N2000-korkeusjärjestelmän ero Helsingissä on 305 mm.  Ero on sen verran pieni, että itse korkeuslukemasta ei ole suoraan pääteltävissä käytettyä korkeusjärjestelmää. Tällöin on sekaannusten ja virheiden välttämiseksi tärkeää, että suunnitelmissa, kartoissa ym. asiakirjoissa ja tiedostoissa on aina merkitty mitä korkeusjärjestelmää ja koordinaatistoa on käytetty. Tarkkuutta vaativissa tai muutoin epäselvissä tapauksissa käytetty korkeusjärjestelmä tulee tarkistaa erikseen tiedon tuottajalta.

ETRS-GK25 (EPSG:3879) tasokoordinaatiston mukaiset mallimerkinnät ja koordinaatit (Kallion kirkko): 
N (pohjoinen, arvo kasvaa pohjoiseen siirryttäessä) = 6674589,776, 
E (itä, arvo kasvaa itään siirryttäessä) = 25497189,903 

Kuva merkintämalli GK25 ja N2000


Helsingin erilliskoordinaatiston mukaiset mallimerkinnät ja koordinaatit (Kallion kirkko):
N (pohjoinen) = 20000,000
E (itä) = 50000,000 

Kuva merkintämalli Hki ja NN


 

Lisätietoja:
Kaupunkimittauspalvelut   
kaupunkimittaus (at) hel.fi
Yksikön päällikkö Timo Tolkki, puh. (09) 310 31883, 050- 300 1911.

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Palvelut ja luvat, Kaupunkimittauspalvelut, Kartat ja paikkatiedot
13.09.2021 13:34
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi