Suoraan sisältöön

Karttojen käyttö- ja julkaisuluvat

Kartta- ja paikkatietoaineistojen käyttö on maksullista (aineiston käyttöoikeuden tilaus) kaupunkimittauspalvelujen hinnaston (linkki) mukaisesti. Useita karttatuotteita on avattu julkiseen ja yksityiseen käyttöön avoimena datana, jolloin näiden aineistojen käyttö on täysin vapaata eikä vaadi erillistä julkaisulupaa. 

Kartan julkaisun yhteydessä on käytettävä aineiston tekijänoikeus- ja lähdemainintaa esimerkiksi muodossa:
© Kaupunkimittauspalvelut, Helsinki <tilauskohtainen numero> / 2021
Erillinen luvanvarainen julkaisulupa tarvitaan ainoastaan aineistoissa, jotka sisältävät johtokartta- tai maanalaisten tilojen aineistoja. 

Aineistotilaukset voi tehdä sähköpostitse riittävin yhteys- ja laskutustiedoin (laskun maksaja ja tämän tarvitsemat laskun tunnistetiedot) varustettuna osoitteeseen karttatilaukset@hel.fi. Puhelintiedustelut numerosta (09) 310 22111.

Tilauksen toimittamiseksi tehtävä henkilötyö (irrotus, formaatti- ja järjestelmämuunnokset, muu aineiston valmistelu) ja muut toimituskulut veloitetaan kaupunkimittauspalvelujen hinnaston mukaisesti erikseen lähetettävällä laskulla. Henkilötyön minimiveloitus on yksi tunti.

Karttapalvelut ja rajapintapalvelut
Perinteisten karttatiedostojen käytön rinnalla kaupunkimittauspalvelujen kartta- ja paikkatietoaineistot ovat jakelussa seuraavissa Helsingin kaupungin web-palveluissa: 
- Internetissä Helsingin karttapalvelu https://kartta.hel.fi/
- Avoimen datan aineistot ja lisätiedot kaupunkimittauksen rajapintapalveluista https://kartta.hel.fi/avoindata

Yhteystiedot ja tiedustelut
karttatilaukset@hel.fi, puhelin: (09) 310 22111
Kaupunkimittauspalvelut, Kartat ja paikkatiedot -yksikkö, Karttatuotteet-tiimi  11.06.2021 11:45
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi