Suoraan sisältöön

Paikkatietoaineistot

Helsingin kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät itse paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät tietoluettelot. Kaupungin eri toimialat tuottavat ja ylläpitävät omia aineistojaan.  

Eri paikkatiedot ja tietoluettelot hyödyntävät pohjakarttoinaan kaupungin kartastoa, joka sisältää sekä yksityiskohtaisia karttoja että yleistettyjä opastavia karttoja. Tämän lisäksi kartastoon sisältyy ilmakuva- ja laserkeilaussarjoja eri vuosilta. Kaupungin kartastoa ylläpitää kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut.

Kaupungilla on lukuisia eri verkkopalveluita, joiden kautta aineistoja ja tietoluetteloita voi hyödyntää. Helsingin kaupungin ylläpitämät omat paikkatietoaineistot ovat tarkin ja ajantasaisin karttamuotoinen tietolähde Helsingin alueelta. 

Helsingin karttapalvelu

Helsingin palvelukartta

Kansallisen tason paikkatietoa verkossa

Paikkatietoikkuna, Maanmittauslaitos, kansallinen paikkatietoportaali, valtionhallinnon ja kuntien karttoja.

Kartat ja paikkatieto, Maanmittauslaitos.

Suomi.fi, valtion ja kuntien palvelut koko Suomen alueelta.  

Maaperä- ja korkeustietoa. (Geologinen tutkimuskeskus).

Liiteri - Ympäristötietoa Suomesta (Syke).

Pääkaupunkiseudun paikkatietoa verkossa

Reittiopas, HSL.

Helsingin seudun opaskartta

HSY:n karttapalvelu

HSY seututieto

Espoon karttapalvelu

Vantaan karttapalvelu

Maakuntakaavat, Uudenmaan liiton karttapalvelu.

 

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä

Helsinki otti käyttöön sekä uuden koordinaatti- että myös korkeusjärjestelmän joulukuussa 2012. Järjestelmien muutos toteutettiin samanaikaisesti koko pääkaupunkiseudulla. 

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa käyttävät seuraavia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä:

• ETRS-GK25-tasokoordinaatisto, joka perustuu eurooppalaisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän suomalaiseen realisaatioon EUREF-FIN. Koordinaatiston kansainvälinen tunniste on EPSG:3879. 
• N2000-korkeusjärjestelmä. 

Helsingin kaupungin erilliskoordinaatisto ja NN-korkeusjärjestelmä sekä muiden kaupunkien vastaavat paikalliset järjestelmät poistuvat käytöstä siirtymäajan kuluessa. 

Lisätietoja: Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät.08.06.2022 14:11
Tiedustelut: 

Digitaaliset kartat: Karttatuotteet, p. (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Karttapalvelut verkossa: paikkatieto@hel.fi

Rakennuslupakartat, painetut kartat, Toimialan yhteinen asiakaspalvelu: p. (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Osoitetiedustelut: Osoitepalvelu, p. (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi