Suoraan sisältöön

Lukiolaiset ovat mukana uudistamassa opetussuunnitelmaa

Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman uudistustyö aloitettiin syksyllä 2019. Mukana on yli 200 lukioasiantuntijaa suomen- ja ruotsinkielisistä lukioista. Opettajien, rehtorien ja oppilashuollon lisäksi työryhmissä on ensimmäistä kertaa osallisina myös joukko opiskelijoita.

Kaikki lukiolaiset saavat lukea ja kommentoida tekstiä prosessin aikana. Lisäksi lukuvuoden 2019–2020 aikana järjestetään neljä työpajaa, joissa opiskelijat tuovat esiin ajatuksiaan hyvinvoinnista, osallisuudesta, arvioinnista sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyöstä. Työpajoissa syntyneet ajatukset otetaan mukaan opetussuunnitelmatyöhön.

Myös huoltajien näkemyksiä tulevaisuuden lukiosta ja nuorten hyvinvoinnista on kuultu kaksikielisessä vanhempainillassa 5.11.2019 Tölö gymnasiumissa.

Nuorten hyvinvointi ja osallisuus ovat uudistettavan opetussuunnitelman ja koko prosessin avainteemoja. Uudella opetussuunnitelmalla pyritään parantamaan nuorten hyvinvointia ja rakentamaan yhteisöllistä ja osallistavaa toimintakulttuuria jokaiseen Stadin lukioon.

Lukiolaki uudistui elokuussa 2019, ja lakiin sisältyvien uudistusten vuoksi myös opetussuunnitelma kirjoitetaan uudelleen. Opetushallitus julkaisee marraskuussa 2019 laatimansa kansalliset opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta kunnissa muodostetaan paikalliset opetussuunnitelmat. Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu alkaa elokuussa 2021.

Lue lisää uudistuksesta Opetushallituksen sivuilta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
JAA
18.03.2020 13:07