Suoraan sisältöön

Esiopetuksen oppilaaksiotto

Helsinki on jaettu esiopetuksen oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle esiopetuspaikan hänen oman alueensa päiväkodista. Jos lapsi ei ole ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetusta, huoltajan hakee lapselle esiopetuspaikkaa.

Voit tarkistaa Palvelukartasta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta, mitkä päiväkodit järjestävät esiopetusta omalla alueellanne.

Esiopetuksen oppilaaksiottoalueet (pdf, ei saavutettava) 

Esiopetuksen oppilaaksiottamisen perusteet

Esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle omalta esiopetuksen oppilaaksiottoalueelta. Esiopetuspaikan osoittamisessa huomioidaan, mihin kouluun lapsi olisi kotiosoitteen mukaan jatkamassa esiopetuksen jälkeen.

Koulun kanssa tehdään yhteistyötä esiopetusvuoden aikana. Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka siten, että esiopetusmatka on lapselle mahdollisimman lyhyt ja turvallinen.

Jos et ota vastaan lapsellesi osoitettua esiopetuspaikkaa, osoitettu paikka raukeaa ja tulee sinun hakea toivomaansa paikkaa esiopetuksen hakuaikana.

Jos lapsi ei ole ollut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ennen esiopetusta, huoltajan tulee niin ikään hakea esiopetuspaikkaa. Huoltaja voi esittää hakemuksessa yhdestä kahteen hakutoivetta.12.10.2021 10:28