Suoraan sisältöön

Tervetuloa esiopetukseen

Lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Oikeus esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Helsingissä suomenkielistä esiopetusta järjestetään useissa päiväkodeissa. Ruotsinkielistä esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulujen toiminta-aikoina.

Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä kotien kanssa tukea lasten yksilöllistä ja yhteisöllistä kehitystä, oppimisen halua ja iloa sekä tervettä itsetuntoa. Esiopetuksen oppimisympäristö mahdollistaa lapselle leikin, sadun, taiteen, seikkailun sekä yhdessä oppimisen ja toimimisen riemun.

Päiväkodeissa järjestetään esiopetukseen tutustumistilaisuuksia ja vanhempainiltoja, joissa kerrotaan tarkemmin esiopetuksesta sekä alueellisesta yhteistyöstä päiväkodin ja koulun välillä.

Neuvonta06.12.2019 01:35

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetusta antava päiväkoti tai koulu laatii omaa toimintaansa ohjaavan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen suunnitelman.