Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Päiväkotihoito

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa -ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. 
 • Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin.   
 • Tietoa varhaiskasvatusmaksuista.

Lue lisää päiväkotihoidosta

Toimintaa, leikkiä ja kavereita päiväkodissa -esite

Perhepäivähoito

 • Perhepäivähoito voi olla
  - ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa
  - kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona
  - perhepäivähoitoa hoitajan kotona.
 • Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
 • Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tietoa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta. 

Lue lisää perhepäivähoidosta

Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.
 • Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.

Lue lisää kerhotoiminnasta

Lapsen hoitaminen kotona

Lapsen kotona hoitamiseen voi jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää. Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Hoitajan palkkaaminen kotiin
 • Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.
 • Perhe etsii ja valitsee hoitajan itse.
 • Ennen työsuhteen alkua perhe tai hoitaja varaa haastatteluun ajan kasvatuksen ja koulutuksen palveluneuvonnasta.
 • Useampi kuin yksi perhe voi palkata yhdessä hoitajan ja muodostaa ns. hoitoringin sekä hakea hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelasta.    

Lue lisää hoitajan palkkaamisesta kotiin

Tilapäinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen varhaiskasvatusyksikön henkilötilanteesta riippuen.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Lue lisää tilapäisestä varhaiskasvatuksesta07.05.2020 11:28