Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

1. Päiväkotihoito

 • Varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa ja yksityisissä päiväkodeissa.
 • Kunnalliseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. 
 • Yksityiseen päiväkotiin haetaan ottamalla yhteyttä suoraan päiväkotiin. 
 • Varhaiskasvatuksessa lapsia voi samaan aikaan olla rajoitettu määrä yhtä työntekijää kohden. Jos lapsen vanhempi on kotona tai hoitotarve perustuu vanhemman tai vanhempien säännölliseen työhön, sovitaan kiinteä hoidon alkamis- ja päättymisaika. 
 • Varhaiskasvatusmaksu perustuu päivittäiseen hoitoaikaan, joka voi olla
  - enintään 5 tuntia
  - 5-7 tuntia päivässä
  - yli 7 tuntia päivässä.
  Lapella voi olla myös säännöllisiä vapaapäiviä, jotka vaikuttavat asiakasmaksuun.
 • Yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajalle voit hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu 2018-2020

Toimintaa, leikkiä ja kavereita päiväkodissa -esite

Osapäivähoito päiväkodissa

Varhaiskasvatus illalla, yöllä ja viikonloppuna 

Lisätietoja

2. Perhepäivähoito

 • Perhepäivähoito voi olla
  - ryhmäperhepäivähoitoa kunnan ylläpitämissä tiloissa tai yksityisissä tiloissa
  - kolmiperhepäivähoitoa perheiden kotona
  - perhepäivähoitoa hoitajan kotona.
 • Kunnalliseen perhepäivähoitoon haetaan sähköisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta.
 • Yksityisistä perhepäivähoitajista saa tarvittaessa tietoa alueen perhepäivähoidon ohjaajalta. 
 • Yksityiseen perhepäivähoitoon voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Lisätietoja

3. Kerhotoiminta

 • Kerhoja on kunnallisissa päiväkodeissa ja leikkipuistoissa. 
 • Kerhot ovat maksuttomia.
 • Kerhot on tarkoitettu 2-5-vuotiaille.
 • Kerhoissa on toimintaa 1-4 päivänä viikossa noin 3 tuntia päivässä.
 • Kunnallisten kerhojen lisäksi on yksityisiä kerhoja, joihin voi hakea palvelusetelin.

Lisätietoja

4. Hoitajan palkkaaminen kotiin

 • Perhe voi palkata kotiinsa hoitajan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella.
 • Perhe etsii ja valitsee hoitajan.
 • Ennen työsuhteen alkua perhe tai hoitaja varaa haastatteluun ajan varhaiskasvatusvirastosta.
 • Useampi kuin yksi perhe voi palkata yhdessä hoitajan ja muodostaa ns. hoitoringin.
 • Hoitoringin muodostavat perheet voivat hakea hoitajan palkkaamiseen yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Lisätietoja

5. Lapsen hoitaminen kotona

 • Lapsen kotona hoitamiseen voi saada kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää.
 • Kotihoidon tukea voi saada alle 3-vuotiaalle lapselle, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa.
 • Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja, kuten sukulainen.
 • Kotihoidon tukea ja Helsinki-lisää haetaan Kelasta.

Lisätietoja

6. Tilapäinen varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatusta voidaan järjestää tilapäiseen tarpeeseen.
 • Kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta peritään 46,20 ja osa-aikaisesta 24,70 euroa päivässä, toisesta lapsesta alkaen kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta 24,70 ja osa-aikaisesta 15,30 euroa päivässä.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voidaan järjestää yksikön henkilöstötilanteesta riippuen.
 • Tilapäistä varhaiskasvatusta voi tiedustella päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

LisätietojaJAA
12.02.2019 12:28