Suoraan sisältöön

Kaksikielinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta voidaan antaa myös kaksikielisenä. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen muotoja ovat kielikylpylaajamittainen kaksikielinen varhaiskasvatus ja kielirikasteinen varhaiskasvatus. Nämä eroavat toisistaan sen mukaan, kuinka paljon vierasta kieltä käytetään osana toimintaa.
 
Kielikylvyssä varhaiskasvatus ja esiopetus toteutetaan täysin ruotsiksi. Laajamittaisessa kaksikielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vieraan kielen osuus on yli 25% toiminnasta ja kielirikasteisessa korkeintaan 25%.
 
Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää lapsen suomen kielen ja uuden opittavan kielen kielitaitoa. Varhaiskasvatusiässä kielen oppiminen tapahtuu luontevasti osana muuta toimintaa esimerkiksi leikkien, laulujen ja pelien kautta.14.01.2020 13:07