Suoraan sisältöön

Kielikylpy

Kielikylpy on opetusmenetelmä, jossa lapset oppivat uuden kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Helsingin kielikylpypäiväkodeissa ja -kouluissa opetuskielenä eli kielikylpykielenä on ruotsi. Kielikylvyn tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja vankka kielitaito kielikylpykielessä. 

Kielikylvyssä voi aloittaa aikaisintaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä. Kielikylvyssä aloittavien lasten ei tarvitse osata ruotsin kieltä, vaan he voivat käyttää äidinkieltään siihen asti, kunnes heillä on tarvittavat valmiudet käyttää kielikylpykieltä. 

Kielikylpypäiväkodeissa henkilöstö käyttää lasten kanssa vain kielikylpykieltä, mutta he ymmärtävät suomea ja keskustelevat huoltajien kanssa suomeksi. Lapsi saa vapaasti käyttää omaa äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä opinpolun edetessä. Päiväkodissa kielikylpykieltä opitaan teematyöskentelyn, satujen, laulujen, lorujen ja leikkien avulla. Sanojen ja ilmaisujen merkitystä täydennetään ilmeillä, eleillä ja kuvilla. 

Kielikylpyyn haku päättyy 31.3. ja perheet saavat päätöksen paikasta huhtikuun loppuun mennessä. Hakeminen kielikylpyyn tapahtuu normaalisti varhaiskasvatushakemuksella. Jos lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, voidaan lapselle tehdä siirtohakemus kielikylpypäiväkotiin.

Kielikylpy Helsingissä -esite (pdf)

Kielikylvyn edellytykset

  • lapsi on 4-6-vuotias
  • ruotsin kieli on uusi kieli lapselle
  • yksi kotona puhuttavista kielistä on suomen kieli
  • huoltajat ovat valmiina sitoutumaan kielikylpypolkuun varhaiskasvatuksesta peruskoulun yhdeksänteen luokkaan saakka.

Kielikylpypolku

Kielikylpyyn sitoutuminen tarkoittaa koko kielikylpypolun läpikäymistä, jolloin lapsi aloittaa kielikylvyn päiväkodissa ja käy koulua kielikylpyluokassa koko perusopetuksen ajan (1.–9. luokat). Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimintakielenä on vain ruotsi. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetuksesta noin 90 % on ruotsin kielellä, vuosiluokilla 3-4 n. 70 % ja vuosiluokilla 5-9 noin puolet opetuksesta on ruotsin kielellä. 

Kielikylvyn valintaperiaatteet

  • Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyryhmässä päiväkodissa tai kielikylpyvuosiluokilla 1-2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä tapahtuu valinta arvonnalla.
  • Kielikylpyyn valitut lapset saavat jatkaa kielikylpyopetuksessa oman kielikylpypolun kielikylpykoulussa.

Kunnalliset kielikylpypäiväkodit

Yksityiset kielikylpypäiväkodit28.08.2020 11:59