Suoraan sisältöön

Kielirikasteinen esiopetus

Kielirikasteisessa eli suppeammassa kaksikielisessä esiopetuksessa korkeintaan 25% toiminnasta järjestetään muulla kuin suomen kielellä. Kielirikasteista esiopetusta järjestetään ruotsiksi, ranskaksi, venäjäksi, englanniksi ja espanjaksi. Kohdekielinen toiminta on säännöllinen ja luonteva osa ryhmän toimintaa. Kielirikasteinen esiopetus toteutetaan joko siten, että esiopetusryhmän oma opettaja toteuttaa kielirikasteista esiopetusta tai ryhmässä vierailee säännöllisesti kiertävä kielirikasteinen esiopettaja.

Kielirikasteisessa esiopetuksessa kohdekieltä käytetään rinnakkain suomen kielen kanssa leikkien, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Tavoitteena kielirikasteiselle esiopetukselle on uuteen kieleen tutustuminen ja positiivisen asenteen luominen uuden kielen oppimiseen. Kielirikasteinen esiopetus tukee luontevasti monikielisyyttä ja eri kulttuurien kohtaamisia.

Kielirikasteista esiopetusta annetaan seuraavissa päiväkodeissa:14.01.2020 13:30