Suoraan sisältöön

Laajamittainen kaksikielinen suomi-saame varhaiskasvatus ja esiopetus

Päiväkoti Susanna on Länsi-Pasilassa toimiva yksikkö, jossa on neljä suomenkielistä ryhmää ja pohjoissaamenkielinen Luopmánat-ryhmä 15 -vuotiaille lapsille. Luopmánoissa on kaksi pohjoissaamenkielistä varhaiskasvatuksen opettajaa.

Saamelainen varhaiskasvatustoiminta perustuu saamelaisiin arvoihin, jotka ovat erityisesti kieli, suku, yhteisö, vahva identiteetti, luonto, perinteiset elinkeinot, sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisyys, monikulttuurisuus, rauha ja sovinnollisuus. Saamelaisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kasvattaa lasta itsenäiseksi, vastuulliseksi ja sosiaaliseksi. Varhaiskasvatuksessa lapsen kielellisten taitojen kehittymistä edistetään erilaisten toimintojen kautta.28.04.2020 10:58