Suoraan sisältöön

Laajamittainen kaksikielinen esiopetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä esiopetuksessa vähintään 25% toiminnnasta järjestetään muulla kuin suomen kielellä.

Kaksikielinen esiopettaja käyttää opetuksessaan ja toiminnassa kohdekieltä. Kohdekieltä käytetään rinnakkain suomen kielen kanssa leikkien, laulaen ja toiminnallisia menetelmiä apuna käyttäen. Tavoitteena laajamittaiselle kaksikieliselle esiopetukselle on uuteen kieleen tutustuminen ja positiivisen asenteen luominen uuden kielen oppimiseen. Kaksikielinen esiopetus tukee luontevasti monikielisyyttä ja eri kulttuurien kohtaamisia.

Laajamittaista kaksikielistä esiopetusta järjestetään englanniksi päiväkoti Aapiskukossa, Merirastissa, Nallissa, Pelimannissa ja päiväkoti Poutapilvessä sekä pohjoissaameksi päiväkoti Susannassa.03.02.2020 08:12