Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen ja irtisanominen

Varhaiskasvatuksen keskeyttäminen

Lapsen varhaiskasvatuksen jatkuttua yhden lukukauden (noin 4 kk) vanhemmat voivat keskeyttää hoitosuhteen. Keskeytyksen jälkeen lapsi sijoitetaan samaan varhaiskasvatuspaikkaan, jos se on lasten ja henkilökunnan määrän perusteella mahdollista.

Keskeytyksen tulee kestää vähintään neljä kuukautta ja se voi kestää enintään 2 vuotta + kesä-heinäkuun. Keskeytyksen aloittamisesta ja alustavasti myös kestosta sovitaan etukäteen yksikön esimiehen kanssa. Hoitopaikkaan palaaminen tulee vahvistaa yksikön esimiehelle viimeistään 2 kk ennen paluuta.

Keskeytyksen ajalta ei peritä asiakasmaksua, alle 3-vuotiaalla lapsella on oikeus kotihoidon tukeen ja alle kouluikäisellä oikeus kotihoidon tuen perusosan sisaruskorotukseen. Jos keskeytys päättyy syyskuun jälkeen, perheellä ei ole maksutonta heinäkuuta seuraavana kesänä.

Varhaiskasvatuksen irtisanominen

Vanhempien tulee ilmoittaa varhaiskasvatuksen päättymisestä yksikön esimiehelle viimeistään kuukautta aikaisemmin. Tämä mahdollistaa seuraavan lapsen sijoittamisen kuukautta ennen varhaiskasvatuksen tarvetta.19.05.2020 12:06