Suoraan sisältöön

Sairastaminen ja terveydenhoito

Tietoja lasten sairauksista ja yleisohje poissaolosta (pdf)

Sairas tai toipuva lapsi hoidetaan kotona

Sairasta lasta ei voi tuoda päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille ja lapsi tulee hakea kotiin mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, henkilöstö vie lapsen lähimmälle terveysasemalle tai sairaalaan poliklinikalle. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata päivähoitoon, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelee lapsen toipumisajan.

Lapsen lääkkeet annetaan kotona

Jos lapsi tarvitsee lääkitystä varhaiskasvatuksen aikana, vanhemmat toimittavat henkilökunnalle lääkärin kirjoittaman ohjeen lääkityksestä. Lapsen vanhemmat sekä terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen henkilökunta neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys).

Akuutisti sairastunut lapsi voi palata päiväkotiin tai perhepäivähoitoon lääkekuurin aikana riittävän toipumisajan jälkeen. Henkilökunta antaa lapselle lapsen nimellä varustetun lääkkeen lääkärin annosteluohjeen mukaan. Homeopaattisia valmisteita ei anneta lapselle.

Epidemian hoitaminen

Epidemioiden yhteydessä käsihygienia on erityisen tärkeä. Kosketuspintojen puhdistusta tehostetaan. Näin on hyvä tehdä myös kotona.

Mikäli päiväkodissa tai perhepäivähoidossa todetaan useita epidemiaan sairastuneita, henkilökunta ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan tai lääkäriin ja ilmoittaa epidemiaepäilystä terveyskeskukseen. Kaupunginepidemiologi ja terveydenhoitajat huolehtivat toimenpiteistä yhteistyössä terveysasemien kanssa.

Sairauden vaikutus asiakasmaksuun

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Asiakastietojärjestelmän poissaolomerkintöjä ei korjata takautuvasti sairaudesta johtuviksi poissaoloiksi.

Hyödyllisiä numeroita ja linkkejä

Neuvoja sairastavan lapsen vanhemmille löytyy HUS:n verkkosivuilta Lasten ja nuorten päivystys

Päivystysavun maksuttomaan numeroon 116 117 voi soittaa ennen päivystykseen lähtöä. Kokeneet hoitajat arvioivat hoidon tarpeen ja ohjaavat oikeaan hoitopaikkaan tai antavat ohjeita kotihoitoon. Palvelusta voi myös kysyä neuvoja äkillisiin terveysongelmiin oman terveysaseman ollessa suljettuna. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden. Palvelussa on takaisinsoittojärjestelmä.

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ja lapsen kehitystä tukeva hoitoympäristö. Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Lapsen asioita hoidetaan luottamuksellisesti.

Terveydenhoito

Lastenneuvoloiden henkilöstöä kutsutaan tarvittaessa alustamaan ajankohtaisista teemoista perheille ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Lastenneuvolan määräaikaistarkastukset toteutetaan yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Terveydenhoitohenkilöstö osallistuu tarvittaessa vanhempien luvalla lasten hoitoa ja tukitoimien järjestämistä koskeviin neuvotteluihin. Epidemiatilanteissa tarvitaan lasten ja heidän vanhempiensa yhteystietoja. Helsingin Epidemiologinen toiminta ohjeistaa, toteuttaa ja tiedottaa epidemian hoidon yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. 

Päivittäinen hygienia

Kädet pestään saippualla ja vedellä sekä kuivataan huolellisesti sisään tullessa, ennen ruokailua, vaipanvaihdon ja aivastamisen tai yskimisen jälkeen.

Epidemiatilanteissa siivousta ja pintojen pyyhkimistä tehostetaan erityisesti WC-tiloissa.

Varhaiskasvatusyksiköissä ei käytetä käsihuuhteita alkoholipitoisuuden tai alkoholittoman huuhteen sisältämän, 17.8.2017 lähtien kielletyn PHMB:n (polyheksametyleenibiguanidin) vuoksi.

Lasten hampaiden hoito

Varhaiskasvatuksessa ehkäistään hampaiden reikiintymistä näin:

  • syödään säännöllisesti
  • vältetään sokeria
  • ei napostella
  • lapsille tarjotaan ksylitolipastillit lounaan jälkeen.

Kotona lapsen hampaat harjataan kaksi kertaa päivässä.

Tapaturmat

Tapaturman hoitaminen

Tapaturman sattuessa ensiapu annetaan välittömästi ja vanhemmille ilmoitetaan tapahtumasta pikaisesti. Mikäli tapaturma vaatii jatkohoitoa, lapsi viedään tapaturman laadusta riippuen joko lähimmälle terveysasemalle, hammashoitolaan tai HUS:in Lasten ja nuorten päivystykseen. Tarvittaessa julkisen terveydenhuollon yksikkö lähettää lapsen hoitoon yksityiseen palveluun.

Jos lapsi tarvitsee tapaturman jälkeen apuvälineitä, yksikön esimies arvioi yhdessä vanhempien kanssa lapsen edellytykset osallistua toimintaan.

Tapaturman ilmoittaminen vakuutusyhtiölle ja hoitokulujen korvaaminen

Helsingin kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Hoitopaikan henkilökunta ilmoittaa tapaturmasta vakuutusyhtiölle. Vakuutusyhtiö korvaa tapaturman hoitokulut julkisen terveydenhuollon maksujen mukaan tai yksityisen palvelun kulut, joihin on julkisen terveydenhuollon lähete.

Vakuutus ei korvaa mahdollisesta lapsen kotihoidon järjestämisestä aiheutuvaa ansionmenetystä eikä sitä korvaa myöskään Helsingin kaupunki.

Tapaturmia seurataan systemaattisesti.19.05.2020 11:55