Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatusta ruotsiksi

Helsingin kaupunki tarjoaa jokaiselle lapselle varhaiskasvatusta suomen tai ruotsin kielellä. Lisäksi Helsingissä on erilaisia varhaiskasvatusvaihtoehtoja, joissa lapsi voi oppia ruotsia itselleen uutena kielenä. Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkieliset palvelut järjestävät ruotsin kielikylpyvarhaiskasvatusta, ja lisäksi yksityiset päiväkodit tarjoavat erilaisia ruotsinkielisiä vaihtoehtoja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkieliset palvelut järjestävät täysin ruotsinkielistä varhaiskasvatusta.


Helsingin kaupungin järjestämä ruotsin kielikylpy

Helsingin kaupungin päiväkodeissa on tarjolla varhaiskasvatuksesta alkavaa ruotsin kielikylpyä. Se on menetelmä, jossa lapsi oppii hänelle uuden kielen kuulemalla ja käyttämällä sitä päiväkodissa ja koulussa. Kielikylpyohjelman tavoitteena on, että lapsi saavuttaa vahvan kielitaidon sekä kielikylpykielessä että suomen kielessä perusopetuksen loppuun mennessä.

Kielikylpypolku alkaa varhaiskasvatuksesta tai viimeistään esiopetuksesta ja jatkuu peruskoulun loppuun asti. Kielikylvyn kautta lapsi saa vahvan kielitaidon, kun hän osallistuu siihen koko ohjelman ajan.

Kielikylpypäiväkodeissa henkilöstö käyttää lasten kanssa vain ruotsia, mutta he ymmärtävät suomea ja keskustelevat huoltajien kanssa suomeksi. Lapsi saa vapaasti puhua omaa äidinkieltään, kunnes hänellä on tarvittavat valmiudet puhua ruotsia. Opinpolun edetessä häntä kannustetaan käyttämään entistä enemmän ruotsia sitä mukaa kun hänen kielitaitonsa kehittyy.

Kielikylvyssä lapsi oppii ruotsia osana kaikkea päiväkodin toimintaa esimerkiksi satujen, laulujen, lorujen, leikkien ja teematyöskentelyn avulla. Kasvattajat täydentävät sanojen ja ilmaisujen merkitystä eleillä ja kuvilla. Kielikylvyssä lapsen kielitaidon kehittymistä tuetaan ja ohjataan suunnitelmallisesti.

Kielikylpypolku

Helsingissä on yhteensä seitsemän kielikylpypolkua eri puolilla kaupunkia. Lapsi käy oman kielikylpypolkunsa mukaisessa päiväkodissa tai koulussa perusopetuksen loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen aikana kielikylpyyn valittu lapsi siirtyy esiopetuksen jälkeen oman polun mukaiseen kielikylpykouluun. Kielikylpypolku jatkuu kielikylpyluokassa yhdeksännen luokan loppuun asti.

Kielikylpypäiväkodit ja niiden mukaiset kielikylpypolut

Tutustu kielikylpypäiväkoteihin päiväkotien omilla nettisivuilla:

Esimerkki kielikylpypolusta: Jos lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen Päiväkoti Myllytontun kielikylpyryhmässä, hän jatkaa Puotilan ala-asteen kouluun luokille 1–6, ja edelleen Vartiokylän yläasteen kouluun luokille 7–9.

Kielikylpypolut alkavat päiväkodista ja jatkuvat yhdeksännelle luokalle.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kasvattajat ja opettajat käyttävät vain ruotsia. Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla opetuksesta 90 % on ruotsin kielellä ja lapset opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan ruotsiksi. Vuosiluokilla 3-4 n. 70 % opetuksesta on ruotsiksi ja vuosiluokilla 5-9 noin puolet.

Näin haet kielikylpyyn

Kielikylpyyn ei vielä voi hakea Astin kautta, joten täytä paperinen hakemus ja lähetä se meille lomakkeen ohjeiden mukaan.

Löydät hakemuksen täältä: Varhaiskasvatuslomake, PDF

 • Lomakkeen kohdassa 4 (Varhaiskasvatuksen tarve), valitse vaihtoehto ’Ruotsin kielen kielikylpy’.
 • Kirjoita kohtaan 5 niiden kielikylpypäiväkotien nimet, joihin haet lapsellesi paikkaa. Voit hakea yhteensä kolmeen eri päiväkotiin. Kielikylpypäiväkodit ovat:
  • Päiväkoti Linnunlaulu, Kallio
  • Päiväkoti Elias, Kamppi
  • Päiväkoti Lokki, Lauttasaari
  • Päiväkoti Myllytonttu, Vartiokylä
  • Päiväkoti Nuotti, Pukinmäki
  • Päiväkoti Pihlaja, Meilahti
  • Päiväkoti Roihuvuori, Herttoniemi
  • Päiväkoti Ruskeasuo, Ruskeasuo
  • Päiväkoti Veräjämäki, Oulunkylä
  • Päiväkoti Vihtori, Puistola
 • Kirjoita kohtaan 6 (Muuta lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää), että lapsi hakee mukaan ruotsin kielikylpyyn.
 • Hakuaika päättyy vuosittain 31.3., ja perheet saavat päätöksen paikasta huhtikuun loppuun mennessä.
 • Voi hakea kielikylpyyn myös hakuajan ulkopuolella. Tälloin lapsi voi saada paikan kielikylpypäiväkodissa, jos kielikylpyryhmässä on paikkoja vapaana.
 • Jos lapsella on jo paikka varhaiskasvatuksessa, voidaan lapselle tehdä siirtohakemus kielikylpypäiväkotiin.

Lapsi voi aloittaa kielikylvyn aikaisintaan 4-vuotiaana ja viimeistään 6-vuotiaana. Ruotsin kielen tulee olla lapselle uusi kieli, ja yhden lapsen kotikielistä on oltava suomi. Lisäksi on tärkeää, että perhe haluaa sitoutua kielikylpypolkuun varhaiskasvatuksesta peruskoulun yhdeksänteen luokkaan saakka.

Lapset, joilla on sisaruksia kielikylpyryhmässä päiväkodissa tai kielikylpyvuosiluokilla 1-2, ovat etusijalla hakeutuessaan kielikylpyryhmään. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja kielikylpyryhmässä, valinta tapahtuu arvonnalla.


Vaihtoehdot yksityisissä päiväkodeissa

Varhaiskasvatusta erilaisina ruotsinkielisinä vaihtoehtoina on tarjolla myös yksityisissä päiväkodeissa. Yksityisiin vaihtoehtoihin voi tutustua alla olevista linkeistä. Yksityisiin päiväkoteihin haetaan ottamalla suoraan yhteyttä kyseiseen päiväkotiin.04.10.2021 15:18