Suoraan sisältöön

Palveluntuottajille

Näiltä sivuilta uusi palveluntuottaja löytää tietoa varhaiskasvatustoiminnan aloittamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. 

Yleistä yritystoimintaan liittyvää neuvontaa ja ohjausta tarjoaa YritysHelsinki.

Tarkempaa tietoa toiminnan aloittamisesta ja yhteistyökumppaneista: Ohje yksityisille palveluntuottajille varhaiskasvatuksen toimipisteen perustamiseen (pdf)

Helsingin kaupunki ohjaa ja valvoo yksityistä varhaiskasvatusta. 

Yhteyshenkilöt

Yksityisen varhaiskasvatuksen toimipisteen toiminnan aloittaminen
palveluvastaava Katja Almusa, katja.almusa@hel.fi, puh. 09 310 41138.

Yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtyminen
palveluvastaava Auli Stenberg, auli.stenberg@hel.fi, puh. 09 310 26396.

Ruotsinkielinen yksityisen varhaiskasvatus
varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Jenni Tirronen, jenni.tirronen@hel.fi, puh. 09 310 73014.


Yksityisen hoidon tukea koskevaa tietoa Kelan sivuilla Yksityisen päivähoidon tuottajat -osiossa sekä lomakkeissa.

Esiopetuksen järjestäminen

Palveluntuottajille, jotka hakevat esiopetuksen järjestämisen lupaa, löytyy Ohje yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle esiopetuksen järjestämisestä.

Esiopetuksen järjestämisestä ja sisällöstä valmistellaan toimintasuunnitelma lomakkeella
Esiopetuksen toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelman täyttämiseen on avuksi Toimintasuunnitelman täyttäjän opas

Toimintakauden esiopetuksen toimintasuunnitelman toteutumisen arviointiin käytetään lomaketta Esiopetuksen toimintasunnitelman arviointi.02.02.2021 14:47