Suoraan sisältöön

Kerhotoiminnan tuottajille

Helsingin kaupunki tukee yksityisten kerhojen asiakkaita palvelusetelillä.

Palvelusetelin suuruus on 100 euroa kuukaudessa lasta kohden. Tämän lisäksi palveluntuottaja voi periä määrittelemänsä asiakasmaksuosuuden.

Mitä kerhotoiminnan tuottajalta edellytetään?

Palveluntuottajien tulee täyttää seuraavat palvelun laadulle ja sisällölle asetetut ehdot:

  • Kerhon henkilöstömitoitus on enintään 13 lasta ohjaajaa kohden.
  • Henkilöstöllä on soveltuva koulutus tai vastaavaa kokemusta toiminnasta.
  • Kerholla on toimintasuunnitelma.
  • Kerhotila on hyväksytty kerhotoimintaan.
  • Kerhotila on paloviranomaisten hyväksymä.
  • Tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin.
  • Tuottajalla on kerhossa oleville lapsille tapaturmavakuutus.
  • Kerholla toivotaan olevan omat nettisivut.


12.04.2021 11:54

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Palveluntuottajaksi voi hakea ympäri vuoden. Kaikki kerhotoiminnan edellytykset ja kriteerit täyttävät tuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi.