Suoraan sisältöön

5-vuotiaista yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava korvaus

Elokuusta 2018 alkaen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus on ollut maksutonta 4 tuntia päivässä ja 20 tuntia viikossa. Kasvatus-ja koulutuslautakunta on päättänyt maksaa korvausta 5-vuotiaista lapsista myös yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Yksityiselle palveluntuottajalle maksettava summa mahdollistaa 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusmaksun alentamisen ja hoitosuhteen jatkumisen yksityisessä varhaiskasvatuksessa sekä mahdollisen jatkamisen myös seuraavana vuonna esiopetuksessa.

Korvaussumma ja korvauksen hakeminen

Korvausta maksetaan 160 euroa kuukaudessa esiopetuksen toiminta-ajalta. Korvauksen maksua varten yksityinen palveluntuottaja täyttää hakemuslomakkeen. Ensimmäisen korvaushakemuksen mukana toimitetaan liite, jossa on lapsen vanhempien ja palveluntuottajan allekirjoitukset.

Sitoumus

Korvaushakemuksessa yksityinen palveluntuottaja sitoutuu kohdentamaan korvauksen viisivuotiaiden varhaiskasvatusmaksun alentamiseen.

Korvauksen maksaminen

Korvaushakemus lähetetään aikaistaan 20. päivä kuluvaa kuuta ja korvaus maksetaan viimeistään seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Eli ensimmäiset hakemukset lähetetään aikaisintaan 20.8.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Varhaiskasvatus ja esiopetus
Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksen ja valvonnan päällikkö
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki04.08.2020 13:08